Intertek Semko AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-750 00 00
Webbplats: www.sweden.intertek-etlsemko.com

Postadress

Intertek Semko AB
Box 1103
164 22 Kista

Besöksadress

Intertek Semko AB
Torshamnsgatan 43
164 40 Kista

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Elektrisk provning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Elstorheter Särskilda mätningar
Elstorheter Elektrisk utrustning
Elstorheter Hushållsapparater
Elstorheter Audio/Video
Elstorheter Datorer
Elstorheter Bildskärmar
Elstorheter Bildutrustning
Elstorheter TV
Elsäkerhet Bärbara laddningsbara celler och batterier
Elsäkerhet System och produkter
Elsäkerhet Elektrisk utrustning
Elsäkerhet Multimediaprodukter och kontorsmaskiner
Elsäkerhet Installationsmaterial
Elsäkerhet Installationskanaler
Elsäkerhet Hushållsapparater
Elsäkerhet Blysyrastartbatterier
Elsäkerhet Elkablar
Elsäkerhet Kablar
Elsäkerhet Finsäkringar
Elsäkerhet Radioutrustning
Elsäkerhet Industriuttagsdon
Elsäkerhet Apparatanslutningsdon för hushåll och allmänbruk
Elsäkerhet Ljusarmaturer
Elsäkerhet Medicinsk elektrisk utrustning
Elsäkerhet Strömställare för hushåll och liknande fasta elinstallationer
Elsäkerhet Dosor och kapslingar
Elsäkerhet Automatiska elektriska kontroller för hushållsbruk
Elsäkerhet Sladdställ
Elsäkerhet Laser
Elsäkerhet Elektriska tillbehör - Brytare för överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande
Elsäkerhet Överlastskydd
Elsäkerhet Lågspänningsställverk
Elsäkerhet Kopplingsmateriel för lågspänningsinstallationer i bostäder och liknande ändamål
Elsäkerhet Jordfelsbrytare utan inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande
Elsäkerhet Jordfelsbrytare med inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande
Elsäkerhet Strömställare för apparater
Elsäkerhet Kontaktorer
Elsäkerhet Sladdvindor
Elsäkerhet Lågspänningskopplingsutrustningar
Elsäkerhet Anslutningsdon
Elsäkerhet Varvtalsstyrda elektriska drivsystem
Elsäkerhet Indikeringsljus
Elsäkerhet Tomma kapslingar för lågspänningskopplingsutrustningar
Elsäkerhet Medicinteknisk utrustning
Elsäkerhet Installationskablar
Elsäkerhet Primärbatterier
Elsäkerhet Isolerade polyvinylkloridkablar
Elsäkerhet Gummiisolerade kablar
EMC Elektrisk utrustning
EMC Radioparametrar
Funktionsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Elsäkerhet Elektrisk utrustning
IT- och telekommunikationsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Elsäkerhet Radioutrustning
EMC Elektrisk utrustning
Radio Radioutrustning
Klimat- och miljötålighet
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Elstorheter Elektrisk utrustning
Elstorheter Telekommunikationsutrustning
Temperatur/Fuktighet Elektrisk utrustning
Temperatur/Fuktighet Telekommunikationsutrustning
Vibration och Stöt Elektrisk utrustning
Vibration och Stöt Telekommunikationsutrustning
Säkerhetsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Elsäkerhet Multimediaprodukter och kontorsmaskiner

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier

Utsett organ, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

IT- och kommunikationsprovning
Teknikområde/kluster Kravspecifikation Metod Provtyp/produkt Land Mätområde
EMC - ANSI C63.17:2013 Radioutrustning Kanada -
EMC - ANSI C63.4:2014 Radioutrustning Kanada -
EMC - RSS-131 Issue 3 Radioutrustning Kanada -
EMC - RSS-216 Issue 2 Radioutrustning Kanada -
EMC - RSS-310 Issue 4 Radioutrustning Kanada -
EMC FCC CFR 47 Part 15, Subpart B ANSI C63.4:2014 Radioutrustning USA 40 GHz
EMC FCC CFR 47 Part 15, Subpart C ANSI C63.10:2013 Radioutrustning USA 40 GHz
EMC FCC CFR 47 Part 15, Subpart D ANSI C63.17:2013 Radioutrustning USA 40 GHz
EMC FCC CFR 47 Part 15, Subpart E ANSI C63.10:2013 Radioutrustning USA 40 GHz
EMC FCC CFR 47 Part 15, Subpart E KDB 905462:2016 Radioutrustning USA 40 GHz
EMC FCC CFR 47 Part 18 FCC MP-5:1986 Radioutrustning USA 40 GHz
EMC FCC CFR 47 Part 20 KDB 935210 D03 Radioutrustning USA 40 GHz
EMC FCC CFR 47 Part 20 KDB 935210 D04 Radioutrustning USA 40 GHz
EMC FCC CFR 47 Part 20 KDB 935210 D05 Radioutrustning USA 40 GHz
EMC FCC CFR 47 Part 22 ANSI/TIA/EIA-603-D:2010 Radioutrustning USA 40 GHz
EMC FCC CFR 47 Part 22 TIA-102. CAAA-D:2013 Radioutrustning USA 40 GHz
EMC FCC CFR 47 Part 24 ANSI/TIA/EIA-603-D:2010 Radioutrustning USA 40 GHz
EMC FCC CFR 47 Part 24 TIA-102. CAAA-D:2013 Radioutrustning USA 40 GHz
EMC FCC CFR 47 Part 25 ANSI/TIA/EIA-603-D:2010 Radioutrustning USA 40 GHz
EMC FCC CFR 47 Part 25 TIA-102. CAAA-D:2013 Radioutrustning USA 40 GHz
EMC FCC CFR 47 Part 27 ANSI/TIA/EIA-603-D:2010 Radioutrustning USA 40 GHz
EMC FCC CFR 47 Part 27 TIA-102. CAAA-D:2013 Radioutrustning USA 40 GHz
Radiofrekvens - ANSI C63.10:2013 Radioutrustning Kanada -
Radiofrekvens - ANSI C63.26:2015 Radioutrustning Kanada -
Radiofrekvens - RSS-102 Issue 5 Radioutrustning Kanada -
Radiofrekvens - RSS-130 Issue 1 Radioutrustning Kanada -
Radiofrekvens - RSS-132 Issue 3 Radioutrustning Kanada -
Radiofrekvens - RSS-133 Issue 6 Radioutrustning Kanada -
Radiofrekvens - RSS-139 Issue 3 Radioutrustning Kanada -
Radiofrekvens - RSS-199 Issue 3 Radioutrustning Kanada -
Radiofrekvens - RSS-210 Issue 9 Radioutrustning Kanada -
Radiofrekvens - RSS-247 Issue 2 Radioutrustning Kanada -
Radiofrekvens - RSS-Gen Issue 5 Radioutrustning Kanada -

Kravdokument

Beteckning Namn
FCC KDB 974614 Ackrediterat provningslaboratorium program roller och ansvar
STAFS 2002:5 Swedacs föreskrifter för organ utsedda för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse under avtal om ömsesidigt erkännande (MRA)
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
ISED Testing laboratory technical assessment checklist