SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Linköping
Telefon: 013-25 49 00
Webbplats: alcontrol.se

Postadress

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083
581 10 Linköping

Besöksadress

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Olaus Magnus väg 27
583 30 Linköping

Ackrediteringsområden

Laboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Aktivitetsmätning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten
Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Avfall, lakning Avfall
Avfall, lakning Jord
Avfall, lakning Slam/Sediment
Avfall, lakning Asfalt
Avfall, lakning Aska
Avfall, lakning Avloppsvatten/Lakvatten
Dioxin Aska
Dioxin Avloppsvatten/Lakvatten
Dioxin Dricksvatten
Dioxin Jord
Dioxin Organiskt avfall
Dioxin Slam/Sediment
Dioxin Sötvatten
Dioxin Havsvatten/Brackvatten
Dioxin Luftemissioner / rökgaser
Dioxin -
Dioxin Fisk och skaldjur
Dioxin Kött och ägg
Livsmedelanalys Livsmedel
Livsmedelanalys Vegetabiliska produkter
Livsmedelanalys Kött och ägg
Livsmedelanalys Sammansatta livsmedel
Livsmedelanalys Fisk och skaldjur
Livsmedelanalys Mjölk
Oorganisk kemi Kött och ägg
Oorganisk kemi Sammansatta livsmedel
Oorganisk kemi Dricksvatten
Oorganisk kemi Sötvatten
Oorganisk kemi Avloppsvatten/Lakvatten
Oorganisk kemi Biologiskt material/biota
Oorganisk kemi Aska
Oorganisk kemi Jord
Oorganisk kemi Slam/Sediment
Oorganisk kemi Organiskt avfall
Oorganisk kemi Kalk
Organisk kemi Jord
Organisk kemi Slam/Sediment
Organisk kemi Avloppsvatten/Lakvatten
Organisk kemi Dricksvatten
Organisk kemi Sötvatten
Organisk kemi Havsvatten/Brackvatten
Organiska miljögifter och pesticider Aska
Organiska miljögifter och pesticider Jord
Organiska miljögifter och pesticider Livsmedel
Organiska miljögifter och pesticider Luftemissioner / rökgaser
Organiska miljögifter och pesticider Organiskt avfall
Organiska miljögifter och pesticider Slam/Sediment
Organiska miljögifter och pesticider Vatten
Organiska miljögifter och pesticider Avloppsvatten/Lakvatten
Organiska miljögifter och pesticider Dricksvatten
Organiska miljögifter och pesticider Havsvatten/Brackvatten
Organiska miljögifter och pesticider Sötvatten
Organiska miljögifter och pesticider Olja
Organiska miljögifter och pesticider Byggprodukter
Organiska miljögifter och pesticider -
Organiska miljögifter och pesticider Fisk och skaldjur
Organiska miljögifter och pesticider Kött och ägg
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Slam/Sediment
Vattenanalys Aska
Vattenanalys Jord
Vattenanalys Organiskt avfall
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten
Vattenanalys Biologiskt material/biota
Vattenanalys Kalk
Vattenanalys -
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Faeces
- Organiskt avfall
- Slam/Sediment
- Träck
Livsmedelanalys Drycker
Livsmedelanalys Fisk och skaldjur
Livsmedelanalys Kött och ägg
Livsmedelanalys Sammansatta livsmedel
Livsmedelanalys Vegetabiliska produkter
Livsmedelanalys Mjölk
Livsmedelanalys Foder
Molekylärbiologi Fisk och skaldjur
Molekylärbiologi Kött och ägg
Molekylärbiologi Vegetabiliska produkter
Molekylärbiologi -
Molekylärbiologi Sammansatta livsmedel
Molekylärbiologi Träck
Trikinundersökning -
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten
Vattenanalys Sötvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
(EG) 2015/1375 Bilaga 1 EG kommissionens förordning om offentlig kontroll av trikiner i kött.
LIVSFS 2003:45 Bilaga 1, 3 , 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om naturligt mineralvatten och källvatten
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering