KmK instrument AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 021-150160
Webbplats: www.kmk-instrument.se

Postadress

KmK instrument AB
Regattagatan 8A
723 48 Västerås

Besöksadress

KmK instrument AB
Regattagatan 8A
723 48 Västerås

Ackrediteringsområden

Kalibreringslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Kalibrering
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Mekaniska storheter Drag- och tryckprovningsmaskiner
Mekaniska storheter Hårdhetsmätare

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier

Ackrediteringens omfattning