Opsis AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 046-72 25 00

Postadress

Opsis AB
Box 244
244 02 Furulund

Besöksadress

Opsis AB
Skytteskogsvägen 16
244 66 Furulund

Ackrediteringsområden

Laboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Kalibrering
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Luft- och rökgasanalys Opsis, Zirkoniumcell
Luft- och rökgasanalys Opsis, DOAS IR
Luft- och rökgasanalys Opsis, DOAS UV
Luft- och rökgasanalys Opsis, gravimetri, betastrålning

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier