Valiguard AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 070-2326906
Webbplats: www.valiguard.com

Postadress

Valiguard AB
Boglundsgatan 2, Box 1931
703 74 Örebro

Besöksadress

Valiguard AB
Boglundsgatan 2
703 74 Örebro

Ackrediteringsområden

Certifieringsorgan - Produkter, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Ekologisk förordning
Kravspecifikation (7) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål
Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål
Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål
KRAV
Kravspecifikation (7) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
KRAVs Regler 2018 Slakt
KRAVs Regler 2018 Livsmedelsförädling
KRAVs Regler 2018 Import och införsel

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2013:5 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar produkter
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering