HS Certifiering AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0480-156 70
Webbplats: www.hscertifiering.se

Postadress

HS Certifiering AB
Flottiljvägen 18
392 41 Kalmar

Besöksadress

HS Certifiering AB
Flottiljvägen 18
392 41 Kalmar

Ackrediteringsområden

Certifieringsorgan - Produkter, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Ekologisk förordning
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål
Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål
Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål
Foder Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Foder
Foder Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Foder
Foder Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Foder
Levande eller obearbetade jordbruksprodukter Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Levande eller obearbetade jordbruksprodukter
Levande eller obearbetade jordbruksprodukter Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Levande eller obearbetade jordbruksprodukter
Levande eller obearbetade jordbruksprodukter Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Levande eller obearbetade jordbruksprodukter
Vegetativt förökningsmaterial och utsäde Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Vegetativt förökningsmaterial och utsäde
Vegetativt förökningsmaterial och utsäde Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Vegetativt förökningsmaterial och utsäde
Vegetativt förökningsmaterial och utsäde Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Vegetativt förökningsmaterial och utsäde
KRAV
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Certifiering av kedjor KRAVs Regler 2018 KRAVs Regler 2018 Kedjecertifiering
Djur och slakt KRAVs Regler 2018 KRAVs Regler 2018 Biodling
Djur och slakt KRAVs Regler 2018 KRAVs Regler 2018 Djurhållning
Djur och slakt KRAVs Regler 2018 KRAVs Regler 2018 Slakt
Förädling KRAVs Regler 2018 KRAVs Regler 2018 Butik
Förädling KRAVs Regler 2018 KRAVs Regler 2018 Foder
Förädling KRAVs Regler 2018 KRAVs Regler 2018 Livsmedelsförädling
Förädling KRAVs Regler 2018 KRAVs Regler 2018 Restaurang och storhushåll
Import KRAVs Regler 2018 KRAVs Regler 2018 Import och införsel
Support KRAVs Regler 2018 KRAVs Regler 2018 Tillverkning, hantering och marknadsföring av produktionshjälpmedel
Växter KRAVs Regler 2018 KRAVs Regler 2018 Växtodling
SIGILL kvalitetssystem
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Arbetsvillkor IP Arbetsvillkor 2017:2 IP Allmänna villkor 2018:1 IP Arbetsvillkor
Djur IP Gris Grundcertifiering 2018:1 IP Allmänna villkor 2018:1 IP Grundcertifiering Gris
Djur IP Mjölk Grundcertifiering, 2015:1 IP Allmänna villkor 2018:1 IP Grundcertifiering Mjölk
Djur IP Nöt Grundcertifiering, 2017:1 IP Allmänna villkor 2018:1 IP Grundcertifiering Nöt
Djur IP Sigill Biodling 2018:1 IP Allmänna villkor 2018:1 IP Sigill Biodling
Djur IP Sigill Gris 2016:1 IP Allmänna villkor 2018:1 IP Sigill Gris
Djur IP Sigill Kyckling 2011:1 IP Allmänna villkor 2018:1 IP Sigill Kyckling
Djur IP Sigill Mjölk 2016:1 IP Allmänna villkor 2018:1 IP Sigill Mjölk
Djur IP Sigill Nöt 2016:1 IP Allmänna villkor 2018:1 IP Sigill Nöt
Djur Tillval Klimatcertifiering IP Allmänna villkor 2018:1 IP standardens tillämpliga moduler
Djur Tillval Naturbeteskött IP Allmänna villkor 2018:1 IP Sigill Nöt
Förädling IP Livsmedel Grundcertifiering 2018:1 IP Allmänna villkor 2018:1 IP Grundcertifiering Livsmedel
Växter IP Frukt & Grönt Grundcertifiering 2018:1 IP Allmänna villkor 2018:1 IP Grundcertifiering Frukt & Grönt
Växter IP Sigill Frukt & Grönt 2018:1 IP Allmänna villkor 2018:1 IP Sigill Frukt & Grönt
Växter IP Sigill Spannmål & Oljeväxter, 2017:1 IP Allmänna villkor 2018:1 IP Sigill Spannmål & Oljeväxter

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2013:5 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar produkter
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering