HS Certifiering AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0480-156 70
Webbplats: www.hscertifiering.se

Postadress

HS Certifiering AB
Flottiljvägen 18
392 41 Kalmar

Besöksadress

HS Certifiering AB
Flottiljvägen 18
392 41 Kalmar

Ackrediteringsområden

Certifieringsorgan - Produkter, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Ekologisk förordning
Kravspecifikation (7) Produkt/process/tjänst (9)
Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål
Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål
Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål
Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Foder
Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Foder
Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Foder
Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Levande eller obearbetade jordbruksprodukter
Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Levande eller obearbetade jordbruksprodukter
Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Levande eller obearbetade jordbruksprodukter
Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Vegetativt förökningsmaterial och utsäde
Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Vegetativt förökningsmaterial och utsäde
Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Vegetativt förökningsmaterial och utsäde
KRAV
Kravspecifikation (7) Produkt/process/tjänst (9)
KRAVs Regler 2017 Kedjecertifiering
KRAVs Regler 2017 Biodling
KRAVs Regler 2017 Djurhållning
KRAVs Regler 2017 Slakt
KRAVs Regler 2017 Butik
KRAVs Regler 2017 Foder
KRAVs Regler 2017 Livsmedelsförädling
KRAVs Regler 2017 Restaurang och storhushåll
KRAVs Regler 2017 Import och införsel
KRAVs Regler 2017 Växtodling
SIGILL kvalitetssystem
Kravspecifikation (7) Produkt/process/tjänst (9)
IP Arbetsvillkor 2017:2 IP Arbetsvillkor
IP Gris Grundcertifiering 2016:1 IP Grundcertifiering Gris
IP Mjölk Grundcertifiering, 2015:1 IP Grundcertifiering Mjölk
IP Nöt Grundcertifiering, 2015:1 IP Grundcertifiering Nöt
IP Sigill Gris 2016:1 IP Sigill Gris
IP Sigill Kyckling, 2011:1, tillval klimat IP Sigill Kyckling
IP Sigill Mjölk 2016:1 IP Sigill Mjölk
IP Sigill Nöt 2016:1 IP Sigill Nöt
IP Livsmedel Grundcertifiering 2014:1 IP Grundcertifiering Livsmedel
IP Frukt & Grönt Grundcertifiering 2015:1 IP Grundcertifiering Fruk & Grönt
IP Sigill Frukt & grönt 2016:1 IP Sigill Frukt och grönt
IP Sigill Spannmål och oljeväxter, 2017:1 IP Sigill Spannmål och oljeväxter

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2013:5 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar produkter
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering