Mark- och Miljökontroll i Särö AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 031-93 50 00
Webbplats: www.markomiljo.se

Postadress

Mark- och Miljökontroll i Särö AB
Bolshedens Industriväg 28
427 50 Billdal

Besöksadress

Mark- och Miljökontroll i Särö AB
Bolshedens Industriväg 28
427 50 Billdal

Ackrediteringsområden

Laboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Aktivitetsmätning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Byggprodukter
- Bergmaterial
Provtagning -

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering