AB Salwéns Ingenjörsbyrå
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 035-343 60
Webbplats: www.salwens.se

Postadress

AB Salwéns Ingenjörsbyrå
Box 7060
300 07 Halmstad

Besöksadress

AB Salwéns Ingenjörsbyrå
Olofsdalsvägen 15
302 41 Halmstad

Ackrediteringsområden

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Lyftanordningar
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A AFS 2003:6 Fordonskranar Första besiktning
A AFS 2003:6 Fordonskranar Montagebesiktning
A AFS 2003:6 Fordonskranar Revisionsbesiktning
A AFS 2003:6 Fordonskranar Återkommande besiktning
A AFS 2003:6 Fordonslyftar Första besiktning
A AFS 2003:6 Fordonslyftar Montagebesiktning
A AFS 2003:6 Fordonslyftar Revisionsbesiktning
A AFS 2003:6 Fordonslyftar Återkommande besiktning
A AFS 2003:6 Hissar Första besiktning
A AFS 2003:6 Hissar Montagebesiktning
A AFS 2003:6 Hissar Revisionsbesiktning
A AFS 2003:6 Hissar Återkommande besiktning
A AFS 2003:6 Kranar Första besiktning
A AFS 2003:6 Kranar Montagebesiktning
A AFS 2003:6 Kranar Revisionsbesiktning
A AFS 2003:6 Kranar Återkommande besiktning
A AFS 2003:6 Lingångar- och punktlyftar Första besiktning
A AFS 2003:6 Lingångar- och punktlyftar Montagebesiktning
A AFS 2003:6 Lingångar- och punktlyftar Revisionsbesiktning
A AFS 2003:6 Lingångar- och punktlyftar Återkommande besiktning
A AFS 2003:6 Personlyftande anordningar Första besiktning
A AFS 2003:6 Personlyftande anordningar Montagebesiktning
A AFS 2003:6 Personlyftande anordningar Revisionsbesiktning
A AFS 2003:6 Personlyftande anordningar Återkommande besiktning
A AFS 2006:7 Fordonskranar för tillfällig personlyft Första besiktning
A AFS 2006:7 Fordonskranar för tillfällig personlyft Montagebesiktning
A AFS 2006:7 Fordonskranar för tillfällig personlyft Revisionsbesiktning
A AFS 2006:7 Fordonskranar för tillfällig personlyft Återkommande besiktning
A AFS 2006:7 Kranar för tillfällig personlyft Första besiktning
A AFS 2006:7 Kranar för tillfällig personlyft Montagebesiktning
A AFS 2006:7 Kranar för tillfällig personlyft Revisionsbesiktning
A AFS 2006:7 Kranar för tillfällig personlyft Återkommande besiktning
A AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med truck Första besiktning
A AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med truck Montagebesiktning
A AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med truck Revisionsbesiktning
A AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med truck Återkommande besiktning
A BFS 2011:12 Avfallsanordningar Första besiktning
A BFS 2011:12 Avfallsanordningar Revisionsbesiktning
A BFS 2011:12 Avfallsanordningar Återkommande besiktning
A BFS 2011:12 Hissar Första besiktning
A BFS 2011:12 Hissar Revisionsbesiktning
A BFS 2011:12 Hissar Återkommande besiktning
A BFS 2011:12 Motordrivna portar Första besiktning
A BFS 2011:12 Motordrivna portar Revisionsbesiktning
A BFS 2011:12 Motordrivna portar Återkommande besiktning
A BFS 2011:12 Rulltrappor/Rullramper Första besiktning
A BFS 2011:12 Rulltrappor/Rullramper Revisionsbesiktning
A BFS 2011:12 Rulltrappor/Rullramper Återkommande besiktning
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Tivolianordningar Fördjupad återkommande besiktning
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Tivolianordningar Första besiktning
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Tivolianordningar Revisionsbesiktning
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Tivolianordningar Återkommande besiktning
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Vattenrutschbanor Fördjupad återkommande besiktning
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Vattenrutschbanor Första besiktning
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Vattenrutschbanor Revisionsbesiktning
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Vattenrutschbanor Återkommande besiktning
A SFS 2011:338 kap 5 §9 Motordrivna anordningar i byggnadsverk Särskild besiktning

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
RPSFS 2012:15, FAP 513-1 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianläggning
AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar
STAFS 2011:18 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av kontrollorgan
AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar
BFS 2011:12 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Ackrediteringens omfattning