Gas Installationer i Östergötland AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 013-12 12 05
Webbplats: www.gasinstallationer.com/

Postadress

Gas Installationer i Östergötland AB
Romgatan 16
745 37 Enköping

Besöksadress

Gas Installationer i Östergötland AB
Romgatan 16
745 37 Enköping

Ackrediteringsområden

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Påfyllnadsprocesser
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
B SS-EN 13952/A1:2006 Gasflaskor Påfyllnadsprocesser
B SS-EN 1439:2008 Gasflaskor Påfyllnadsprocesser

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2011:18 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av kontrollorgan