Skip to content
Livsmedelsverket
< Back to search form

Uppsala

Testing laboratory

Senaste beslut: 4/29/2022
Contact info

Department: Område undersökning och vetenskapligt stöd
Phone: 018-17 55 00
Website: www.slv.se

Postal address

Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala

Visiting address

Livsmedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 56 A
752 37 Uppsala

Provider of proficincy testing schemes

Senaste beslut: 9/11/2020
Contact info

Department: Avdelning Område undersökning och vetenskapligt stöd, Provningsjämförelser
Phone: 018-17 55 00
Website: www.slv.se

Postal address

Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala

Visiting address

Livsmedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 56
752 37 Uppsala