Skip to content
Livsmedelsverket
< Back to search form
Filter by accreditation fields:

Uppsala

Testing laboratory

Contact info

Department: Område undersökning och vetenskapligt stöd
Phone: 018-17 55 00
Website: www.slv.se

Postal address

Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala

Visiting address

Livsmedelsverket
Hamnesplanaden 5
753 19 Uppsala

Body for organization of programme for proficiency testing

Contact info

Department: UV-avdelningen, Provningsjämförelser
Phone: 018-17 55 00
Website: www.slv.se

Postal address

Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala

Visiting address

Livsmedelsverket
Hamnesplanaden 5
753 19 Uppsala