Hoppa till innehållet
Element Metech AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: +46(0)10-6036130
Webbplats: elementmetech.com

Postadress

Element Metech AB
Box 1015
732 26 Arboga

Besöksadress

Element Metech AB
Rattvägen 1
732 48 Arboga

Ackrediteringsområden

Kalibrering, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Elektricitet och magnetism
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Effekt Effektvisande
Effekt Effektgenererande
Induktans Induktansgenererande
Induktans Induktansvisande
Kapacitans Kapacitansvisande
Kapacitans Kapacitansgenererande
Konduktans Konduktansvisande
Resistans Resistansgenererande
Resistans Resistansvisande
Spänning Spänningsgenererande
Spänning Spännings-genererande/visande
Spänning Genererande
Spänning Spänningsvisande
Ström Strömvisande
Ström Strömgenererande
Längdrelaterade storheter
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Längd Passbit
Temperatur
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Temperatur Temperatursimulerande instrument, resistanstermometer RTD
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ B
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ C
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ D
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ E
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ G
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ J
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ K
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ N
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ Platinell
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ R
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ S
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ T
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ B
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ C
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ D
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ E
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ G
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ J
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ K
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ N
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ Platinell
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ R
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ S
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ T
Tid och frekvens
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Frekvens Tidsvisande
Frekvens Frekvensvisande
Frekvens Genererande
Tid Tidsvisande
Tid Frekvensvisande
Tid Genererande

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering