Hoppa till innehållet
Element Metech AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Huvudkontor
Telefon: +46(0)10-6036262
Webbplats: elementmetech.com

Postadress

Element Metech AB
Postfack 103-8
581 88 Linköping

Besöksadress

Element Metech AB
Åkerbovägen 45
Linköping

Ackrediteringsområden

Kalibrering, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Elektricitet och magnetism
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Kapacitans Kapacitansvisande
Konduktans Konduktansvisande
Resistans Resistansvisande
Resistans Resistansgenererande
Spänning Spänningsgenererande
Spänning Spänningsvisande
Ström Strömvisande
Ström Strömgenererande
Längdrelaterade storheter
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Acceleration Accelerometer
Massarelaterade storheter
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Kraft Kraftvisande
Moment Momentvisande
Tryck Tryckvisande
Temperatur
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Temperatur Temperatursimulerande instrument, resistanstermometer RTD
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ B
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ C
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ D
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ E
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ G
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ J
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ K
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ N
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ Platinell
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ R
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ S
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ T
Temperatur Temperaturvisande instrument, resistanstermometer RTD
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ B
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ C
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ D
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ E
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ G
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ J
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ K
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ N
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ Platinell
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ R
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ S
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ T
Temperatur Temperaturvisande
Tid och frekvens
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Frekvens Tidsvisande
Frekvens Frekvensvisande
Frekvens Genererande
Tid Frekvensvisande
Tid Genererande

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering