Hoppa till innehållet
Element Metech AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: +46(0)240-689160
Webbplats: elementmetech.com

Postadress

Element Metech AB
Valhallavägen 2
771 80 Ludvika

Besöksadress

Element Metech AB
Valhallavägen 2
771 31 Ludvika

Ackrediteringsområden

Kalibrering, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Elektricitet och magnetism
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Kapacitans Kapacitansvisande
Konduktans Konduktansvisande
Resistans Resistansvisande
Resistans Resistansgenererande
Spänning Spännings-genererande/visande
Spänning Spänningsgenererande
Spänning Spänningsvisande
Ström Strömvisande
Ström Strömgenererande
Temperatur
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Temperatur Temperatursimulerande instrument, resistanstermometer RTD
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ B
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ C
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ D
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ E
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ G
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ J
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ K
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ N
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ Platinell
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ R
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ S
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ T
Temperatur Temperaturvisande instrument, resistanstermometer RTD
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ B
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ C
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ D
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ E
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ G
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ J
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ K
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ N
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ Platinell
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ R
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ S
Temperatur Temperaturvisande instrument, termoelement typ T
Tid och frekvens
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Frekvens Tidsvisande
Frekvens Frekvensvisande
Tid Frekvensvisande

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering