Skip to content
Element Metech AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: +46(0)240-689160
Webbplats: elementmetech.com

Postadress

Element Metech AB
Valhallavägen 2
771 80 Ludvika

Besöksadress

Element Metech AB
Valhallavägen 2
771 31 Ludvika

Ackrediteringsområden

Kalibreringslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Elektricitet och magnetism
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Kapacitans Kapacitansvisande
Konduktivitet Konduktansvisande
Resistans Resistansvisande
Resistans Resistansgenererande
Spänning Spännings-genererande/visande
Spänning Spänningsgenererande
Spänning Spänningsvisande
Ström Strömvisande
Ström Strömgenererande
Tid och frekvens
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Frekvens Tidsvisande
Frekvens Frekvensvisande
Tid Frekvensvisande

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering