Skip to content
Element Metech AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: +46(0)106036150
Webbplats: elementmetech.com

Postadress

Element Metech AB
Box 73
241 21 Eslöv

Besöksadress

Element Metech AB
Verkstadsvägen 5
241 38 Eslöv

Ackrediteringsområden

Kalibreringslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Längdrelaterade storheter
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Längd Längdvisande

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering