Hoppa till innehållet
RISE Research Institutes of Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Energi och resurser
Telefon: 010-516 50 00
Webbplats: www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Funktionsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Elstorheter Hushållsapparater
Förbränningsteknik -
Förbränningsteknik Luftemissioner/rökgaser
Förbränningsteknik Kaminer och spisar
Förbränningsteknik Pannor
Förbränningsteknik Varmluftpannor
Förbränningsteknik Gasutrustning
Förbränningsteknik Värmepannor
Förbränningsteknik Hushållsapparater
Förbränningsteknik Fordonsvärmare
Kylteknik Värmepumpar
Kylteknik Fordon
Kylteknik Värmepumpar, eldrivna
Kylteknik Värmepumpar, luft/luft
Kylteknik Värmepumpar, luft/vatten
Kylteknik Värmepumpar, direktexpansion
Kylteknik Värmepumpar, frånluft/vatten
Kylteknik Värmepumpar, varmvattenberedning
Kylteknik Värmepumpar, vätska/vatten
Kylteknik Flerfunktionsaggregat VP/FTX
Kylteknik Varmvattenberedare
Kylteknik Luftavfuktare
Kylteknik Kyl och frys
Kylteknik Värmepumpar, frånluft
Solenergiteknik Vattenvärmare
Solenergiteknik Solfångare
Ventilationsteknik Fläktar
Ventilationsteknik Ventilationskanaler
Ventilationsteknik Luftdon
Ventilationsteknik Luftbehandlingsaggregat
Ventilationsteknik Bostadsventilation
Ventilationsteknik Kyltak
Ventilationsteknik Kylbafflar
Ventilationsteknik Spjäll
Ventilationsteknik Luftfilter
Ventilationsteknik Värmeväxlare
Fysiska egenskaper
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Ljud/Buller/Vibration Kyl-och värmepumpsanläggningar
Ljud/Buller/Vibration Ljud
Ljud/Buller/Vibration Byggprodukter

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Tillverkningskontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A SP-bes 4066 Ventilationsprodukter och system Tillverkningskontroll
A SP-bes 4069 Anordningar för uppvärmning av utrymmen Tillverkningskontroll
A SP-bes 4072 Anordningar för uppvärmning av utrymmen Tillverkningskontroll
A SP-bes 4100 Anordningar för uppvärmning av utrymmen Tillverkningskontroll
A SP-bes 4105 Ventilationsprodukter och system Tillverkningskontroll

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering