Hoppa till innehållet
RISE Research Institutes of Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Energi och resurser
Telefon: 010-516 50 00
Webbplats: www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Ackrediteringsområden

Kalibreringslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Massarelaterade storheter
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Flöde Gasflödesmätare
Flöde Anemometer
Tryck Tryckvisande mätinstrument
Temperatur
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Luftfuktighet Fuktvisande
Temperatur Temperaturvisande

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Funktionsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Förbränningsteknik Luftemissioner/rökgaser
Förbränningsteknik Kaminer och spisar
Förbränningsteknik Pannor
Förbränningsteknik Varmluftpannor
Förbränningsteknik Fordonsvärmare
Kylteknik Värmepumpar
Kylteknik Fordon
Kylteknik Värmepumpar, eldrivna
Kylteknik Värmepumpar, luft/luft
Kylteknik Värmepumpar, luft/vatten
Kylteknik Värmepumpar, direktexpansion
Kylteknik Värmepumpar, frånluft/vatten
Kylteknik Värmepumpar, varmvattenberedning
Kylteknik Värmepumpar, vätska/vatten
Kylteknik Varmvattenberedare
Kylteknik Luftavfuktare
Kylteknik Kyl och frys
Kylteknik Värmepumpar, frånluft
Solenergiteknik Vattenvärmare
Solenergiteknik Solfångare
Ventilationsteknik Fläktar
Ventilationsteknik Ventilationskanaler
Ventilationsteknik Luftdon
Ventilationsteknik Luftbehandlingsaggregat
Ventilationsteknik Bostadsventilation
Ventilationsteknik Kyltak
Ventilationsteknik Kylbafflar
Ventilationsteknik Spjäll
Ventilationsteknik Luftfilter
Ventilationsteknik Värmeväxlare

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Tillverkningskontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A SP-bes 4066:2015 Ventilationsprodukter och system Tillverkningskontroll
A SP-bes 4069:2018 Anordningar för uppvärmning av utrymmen Tillverkningskontroll
A SP-bes 4072:2015 Anordningar för uppvärmning av utrymmen Tillverkningskontroll
A SP-bes 4100:2016 Anordningar för uppvärmning av utrymmen Tillverkningskontroll
A SP-bes 4105:2015 Ventilationsprodukter och system Tillverkningskontroll

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2011:18 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av kontrollorgan
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering