Hoppa till innehållet
RISE Research Institutes of Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Energi och resurser
Telefon: 010-516 50 00
Webbplats: www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Ackrediteringsområden

Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Funktionsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Förbränningsteknik -
Förbränningsteknik Luftemissioner/rökgaser
Förbränningsteknik Kaminer och spisar
Förbränningsteknik Pannor
Förbränningsteknik Varmluftpannor
Förbränningsteknik Gasutrustning
Förbränningsteknik Värmepannor
Förbränningsteknik Hushållsapparater
Förbränningsteknik Fordonsvärmare
Kylteknik Värmepumpar
Kylteknik Värmepumpar, eldrivna
Kylteknik Värmepumpar, luft/luft
Kylteknik Värmepumpar, luft/vatten
Kylteknik Värmepumpar, direktexpansion
Kylteknik Värmepumpar, frånluft/vatten
Kylteknik Värmepumpar, varmvattenberedning
Kylteknik Värmepumpar, vätska/vatten
Kylteknik Vattenmätare
Kylteknik Flerfunktionsaggregat VP/FTX
Kylteknik Varmvattenberedare
Kylteknik Luftavfuktare
Ventilationsteknik Ventilationskanaler
Ventilationsteknik Luftdon
Ventilationsteknik Luftbehandlingsaggregat
Ventilationsteknik Bostadsventilation
Ventilationsteknik Spjäll
Ventilationsteknik Luftfilter
Ventilationsteknik Värmeväxlare
Ventilationsteknik Fläktar

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Tillverkningskontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A Intern metod; SP-bes 4066 Ventilationsprodukter och system Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4069 Anordningar för uppvärmning av utrymmen Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4072 Anordningar för uppvärmning av utrymmen Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4105 Ventilationsprodukter och system Tillverkningskontroll

Kravdokument

Beteckning Namn
BFS 2011:19 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering