Hoppa till innehållet
Intertek Semko AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-750 00 00
Webbplats: https://www.intertek.se

Postadress

Intertek Semko AB
Box 1103
164 22 Kista

Besöksadress

Intertek Semko AB
Torshamnsgatan 43
164 40 Kista

Ackrediteringsområden

Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Elektrisk provning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Elstorheter Särskilda mätningar
Elstorheter Batteriladdare
Elstorheter Elektrisk utrustning
Elstorheter Audio/Video
Elstorheter Datorer
Elstorheter Bildskärmar
Elstorheter Bildutrustning
Elstorheter TV
Elsäkerhet Bärbara laddningsbara celler och batterier
Elsäkerhet System och produkter
Elsäkerhet Anslutningsdon
Elsäkerhet Elektrisk utrustning
Elsäkerhet Installationsmaterial
Elsäkerhet Installationskanaler
Elsäkerhet Blysyrastartbatterier
Elsäkerhet Elkablar
Elsäkerhet Multimediaprodukter och kontorsmaskiner
Elsäkerhet Finsäkringar
Elsäkerhet Radioutrustning
Elsäkerhet Industriuttagsdon
Elsäkerhet Apparatanslutningsdon för hushåll och allmänbruk
Elsäkerhet Hushållsapparater
Elsäkerhet Ljusarmaturer
Elsäkerhet Medicinsk elektrisk utrustning
Elsäkerhet Strömställare för hushåll och liknande fasta elinstallationer
Elsäkerhet Automatiska elektriska kontroller för hushållsbruk
Elsäkerhet Sladdställ
Elsäkerhet Laser
Elsäkerhet Överlastskydd
Elsäkerhet Kopplingsapparater
Elsäkerhet Kopplingsmateriel för lågspänningsinstallationer i bostäder och liknande ändamål
Elsäkerhet Jordfelsbrytare utan inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande
Elsäkerhet Jordfelsbrytare med inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande
Elsäkerhet Strömställare för apparater
Elsäkerhet Lågspänningskopplingsutrustningar
Elsäkerhet Medicinteknisk utrustning
Elsäkerhet Fordonsladdare
Elsäkerhet Installationskablar
Elsäkerhet Primärbatterier
Elsäkerhet Isolerade polyvinylkloridkablar
Elsäkerhet Gummiisolerade kablar
Elsäkerhet Passiva avstörningsfilter
EMC Elektrisk utrustning
EMC Radioparametrar
EMC Fordonsladdare
Funktionsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Elsäkerhet Elektrisk utrustning
IT- och kommunikationsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Elsäkerhet Radioutrustning
EMC Elektrisk utrustning
Radiofrekvens Radioutrustning
Klimat- och miljötålighet
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Elstorheter Elektrisk utrustning
Elstorheter Telekommunikationsutrustning
Temperatur/Fuktighet Elektrisk utrustning
Temperatur/Fuktighet Radioutrustning
Temperatur/Fuktighet Telekommunikationsutrustning
Vibration och Stöt Elektrisk utrustning
Vibration och Stöt Telekommunikationsutrustning
Säkerhetsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Elsäkerhet Multimediaprodukter och kontorsmaskiner

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Notifiering, Utsedda organ, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

IT- och kommunikationsprovning
Teknikområde/kluster Metod Provtyp/produkt Land
Elsäkerhet Harmoniserade IEC-standarder tillsammans med nationella avvikelser i Sydkorea. Elektrisk utrustning Sydkorea
EMC ANSI C63.4:2014 Oavsiktliga sändare USA
EMC FCC MP-5:1986 Industriell, vetenskaplig och medicinsk utrustning USA
EMC Harmoniserade IEC-standarder tillsammans med nationella avvikelser i Sydkorea. Elektrisk utrustning Sydkorea
Radiofrekvens ANSI C63.10:2013 Avsiktliga sändare USA
Radiofrekvens ANSI C63.17:2013 Olicensierade enheter för personliga kommunikationssystem USA
Radiofrekvens KDB 905462, D02 U-NII DFS Compliance Procedures New Rules v02 Avsiktliga sändare med dynamiskt frekvensval för olicensierad nationell informationsinfrastruktur USA
Radiofrekvens ANSI C63.26:2015 Signalförstärkare USA
Radiofrekvens ANSI C63.26:2015 Kommersiella mobiltjänster USA
Radiofrekvens ANSI C63.26:2015 Bredbandsradiotjänster för privatpersoner USA
Radiofrekvens RSS-102 Radioutrustning Kanada
Radiofrekvens ANSI C63.26:2015 Radioutrustning Kanada
Radiofrekvens ANSI C63.10:2013 Radioutrustning Kanada
Radiofrekvens ANSI C63.4:2014 Radioutrustning Kanada

Kravdokument

Beteckning Namn
FCC KDB 974614 Ackrediterat provningslaboratorium program roller och ansvar
ISED Testing laboratory technical assessment checklist
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2022:7 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska bli anmält och utsett