Hoppa till innehållet
Intertek Semko AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-750 00 00
Webbplats: https://www.intertek.se

Postadress

Intertek Semko AB
Box 1103
164 22 Kista

Besöksadress

Intertek Semko AB
Torshamnsgatan 43
164 40 Kista

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Elektrisk provning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Elstorheter Särskilda mätningar
Elstorheter Batteriladdare
Elstorheter Elektrisk utrustning
Elstorheter Audio/Video
Elstorheter Datorer
Elstorheter Bildskärmar
Elstorheter Bildutrustning
Elstorheter TV
Elsäkerhet Bärbara laddningsbara celler och batterier
Elsäkerhet System och produkter
Elsäkerhet Elektrisk utrustning
Elsäkerhet Installationsmaterial
Elsäkerhet Installationskanaler
Elsäkerhet Blysyrastartbatterier
Elsäkerhet Elkablar
Elsäkerhet Multimediaprodukter och kontorsmaskiner
Elsäkerhet Finsäkringar
Elsäkerhet Radioutrustning
Elsäkerhet Industriuttagsdon
Elsäkerhet Apparatanslutningsdon för hushåll och allmänbruk
Elsäkerhet Hushållsapparater
Elsäkerhet Ljusarmaturer
Elsäkerhet Medicinsk elektrisk utrustning
Elsäkerhet Strömställare för hushåll och liknande fasta elinstallationer
Elsäkerhet Automatiska elektriska kontroller för hushållsbruk
Elsäkerhet Sladdställ
Elsäkerhet Laser
Elsäkerhet Överlastskydd
Elsäkerhet Kopplingsapparater
Elsäkerhet Kopplingsmateriel för lågspänningsinstallationer i bostäder och liknande ändamål
Elsäkerhet Jordfelsbrytare utan inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande
Elsäkerhet Jordfelsbrytare med inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande
Elsäkerhet Strömställare för apparater
Elsäkerhet Lågspänningskopplingsutrustningar
Elsäkerhet Anslutningsdon
Elsäkerhet Medicinteknisk utrustning
Elsäkerhet Installationskablar
Elsäkerhet Primärbatterier
Elsäkerhet Isolerade polyvinylkloridkablar
Elsäkerhet Gummiisolerade kablar
Elsäkerhet Passiva avstörningsfilter
EMC Elektrisk utrustning
EMC Radioparametrar
Funktionsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Elsäkerhet Elektrisk utrustning
IT- och kommunikationsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Elsäkerhet Radioutrustning
EMC Elektrisk utrustning
Radiofrekvens Radioutrustning
Klimat- och miljötålighet
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Elstorheter Elektrisk utrustning
Elstorheter Telekommunikationsutrustning
Temperatur/Fuktighet Elektrisk utrustning
Temperatur/Fuktighet Radioutrustning
Temperatur/Fuktighet Telekommunikationsutrustning
Vibration och Stöt Elektrisk utrustning
Vibration och Stöt Telekommunikationsutrustning
Säkerhetsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Elsäkerhet Multimediaprodukter och kontorsmaskiner

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Utsett organ, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

IT- och kommunikationsprovning
Teknikområde/kluster Metod Provtyp/produkt Land
EMC RSS-131 Issue 3 Radioutrustning Kanada
EMC RSS-216 Issue 2 Radioutrustning Kanada
EMC RSS-310 Issue 5 Radioutrustning Kanada
EMC ANSI C63.4:2014 Radioutrustning USA
EMC ANSI C63.10:2013 Radioutrustning USA
EMC ANSI C63.17:2013 Radioutrustning USA
EMC ANSI C63.26:2015 Radioutrustning USA
EMC KDB 905462:2016 Radioutrustning USA
EMC FCC MP-5:1986 Radioutrustning USA
EMC KDB 935210 D03 Radioutrustning USA
EMC KDB 935210 D04 Radioutrustning USA
EMC KDB 935210 D05 Radioutrustning USA
EMC ANSI/TIA/EIA-603-D:2010 Radioutrustning USA
EMC TIA-102. CAAA-D:2013 Radioutrustning USA
Radiofrekvens RSS-102 Issue 5 Radioutrustning Kanada
Radiofrekvens RSS-130 Issue 2 Radioutrustning Kanada
Radiofrekvens RSS-132 Issue 3 Radioutrustning Kanada
Radiofrekvens RSS-133 Issue 6 Amendment 1 Radioutrustning Kanada
Radiofrekvens RSS-139 Issue 3 Radioutrustning Kanada
Radiofrekvens RSS-199 Issue 3 Radioutrustning Kanada
Radiofrekvens RSS-210 Issue 10 Radioutrustning Kanada
Radiofrekvens RSS-247 Issue 2 Radioutrustning Kanada
Radiofrekvens RSS-Gen Issue 5 Radioutrustning Kanada

Kravdokument

Beteckning Namn
FCC KDB 974614 Ackrediterat provningslaboratorium program roller och ansvar
ISED Testing laboratory technical assessment checklist
STAFS 2002:5 Swedacs föreskrifter för organ utsedda för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse under avtal om ömsesidigt erkännande (MRA)
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering