Hoppa till innehållet
Intertek Semko AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-750 00 00
Webbplats: www.sweden.intertek-etlsemko.com

Postadress

Intertek Semko AB
Box 1103
164 22 Kista

Besöksadress

Intertek Semko AB
Utvecklingsgränd 33
722 26 Västerås

Ackrediteringsområden

Kalibreringslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Elektricitet och magnetism
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Resistans Resistansvisande
Spänning Spänningsvisande, digital
Spänning Spänningsvisande, analog
Ström Strömvisande, digital
Ström Strömvisande, analog
Massarelaterade storheter
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Moment Momentnyckel
Temperatur
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Resistans Temperaturmätare
Temperatur Temperaturmätare

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering