Hoppa till innehållet
SGS Analytics Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Malmö
Telefon: 040-672 89 00
Webbplats: www.synlab.se

Postadress

SGS Analytics Sweden AB
Höjdrodergatan 32
212 39 Malmö

Besöksadress

SGS Analytics Sweden AB
Höjdrodergatan 34
212 39 Malmö

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Livsmedelanalys Livsmedel
Livsmedelanalys Foder
Molekylärbiologi Livsmedel
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
(EU) 2015/1375 Bilaga 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1375 av den 10 augusti 2015 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering