Hoppa till innehållet
SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Karlstad
Telefon: 054-21 30 77
Webbplats: www.synlab.se

Postadress

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 307
651 07 Karlstad

Besöksadress

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Bromsgatan 4
653 41 Karlstad

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Biologiska undersökningar
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten
Vattenanalys Sötvatten
Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Dricksvatten
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Livsmedelanalys Drycker
Livsmedelanalys Fisk och skaldjur
Livsmedelanalys Kött och ägg
Livsmedelanalys Livsmedel
Livsmedelanalys Mjölk
Livsmedelanalys Sammansatta livsmedel
Livsmedelanalys Vegetabiliska produkter
Molekylärbiologi Dricksvatten
Molekylärbiologi Sötvatten
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering