SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Linköping
Telefon: 013-25 49 00
Webbplats: www.synlab.se

Postadress

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083
581 10 Linköping

Besöksadress

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Olaus Magnus väg 27
583 30 Linköping

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Aktivitetsmätning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten
Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Avfall, lakning Asfalt
Avfall, lakning Aska
Avfall, lakning Avfall
Avfall, lakning Jord
Avfall, lakning Slam/Sediment
Avfall, lakning Avloppsvatten/Lakvatten
Dioxin Avloppsvatten/Lakvatten
Dioxin Dricksvatten
Dioxin Sötvatten
Dioxin Aska
Dioxin Avfall
Dioxin Jord
Dioxin Luftemissioner/rökgaser
Dioxin Slam/Sediment
Dioxin Livsmedel
Livsmedelanalys Livsmedel
Livsmedelanalys Foder
Oorganisk kemi Livsmedel
Oorganisk kemi Aska
Oorganisk kemi Slam/Sediment
Oorganisk kemi Absorptionslösning
Oorganisk kemi Dricksvatten
Oorganisk kemi Sötvatten
Oorganisk kemi Biologiskt material/biota
Oorganisk kemi Jord
Oorganisk kemi Avloppsvatten/Lakvatten
Oorganisk kemi Avfall
Oorganisk kemi Kalk
Organisk kemi Avloppsvatten/Lakvatten
Organisk kemi Dricksvatten
Organisk kemi Sötvatten
Organisk kemi Jord
Organisk kemi Slam/Sediment
Organisk kemi Havsvatten/Brackvatten
Organiska miljögifter och pesticider Aska
Organiska miljögifter och pesticider Avfall
Organiska miljögifter och pesticider Jord
Organiska miljögifter och pesticider Luftemissioner/rökgaser
Organiska miljögifter och pesticider Slam/Sediment
Organiska miljögifter och pesticider Vatten
Organiska miljögifter och pesticider Avloppsvatten/Lakvatten
Organiska miljögifter och pesticider Dricksvatten
Organiska miljögifter och pesticider Havsvatten/Brackvatten
Organiska miljögifter och pesticider Sötvatten
Organiska miljögifter och pesticider Olja
Organiska miljögifter och pesticider Byggprodukter
Organiska miljögifter och pesticider Asfalt
Organiska miljögifter och pesticider Livsmedel
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Slam/Sediment
Vattenanalys Absorptionslösning
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten
Vattenanalys Aska
Vattenanalys Avfall
Vattenanalys Biologiskt material/biota
Vattenanalys Jord
Vattenanalys Kalk
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Faeces
- Avfall
- Slam/Sediment
- Träck
Livsmedelanalys Livsmedel
Molekylärbiologi Livsmedel
Molekylärbiologi Träck
Trikinundersökning -
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten
Vattenanalys Sötvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
(EU) 2015/1375 Bilaga 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1375 av den 10 augusti 2015 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
LIVSFS 2003:45 Bilaga 1, 3 , 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om naturligt mineralvatten och källvatten