Skip to content
SGS Analytics Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Linköping
Telefon: 013-25 49 00
Webbplats: sgs.com/analytics-se

Postadress

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083
581 10 Linköping

Besöksadress

SGS Analytics Sweden AB
Olaus Magnus väg 27
583 30 Linköping

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Aktivitetsmätning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten
Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Avfall, lakning Asfalt
Avfall, lakning Aska
Avfall, lakning Avfall
Avfall, lakning Jord
Avfall, lakning Slam/Sediment
Avfall, lakning Avloppsvatten/Lakvatten
Dioxin Avloppsvatten/Lakvatten
Dioxin Dricksvatten
Dioxin Sötvatten
Dioxin Aska
Dioxin Avfall
Dioxin Byggmaterial
Dioxin Jord
Dioxin Luftemissioner/rökgaser
Dioxin Slam/Sediment
Dioxin Biologiskt material/biota
Dioxin Foder
Dioxin Livsmedel
Livsmedelanalys Livsmedel
Livsmedelanalys Kött och ägg
Livsmedelanalys Foder
Oorganisk kemi Havsvatten/Brackvatten
Oorganisk kemi Foder
Oorganisk kemi Livsmedel
Oorganisk kemi Aska
Oorganisk kemi Byggmaterial
Oorganisk kemi Slam/Sediment
Oorganisk kemi Absorptionslösning
Oorganisk kemi Dricksvatten
Oorganisk kemi Sötvatten
Oorganisk kemi Biologiskt material/biota
Oorganisk kemi Jord
Oorganisk kemi Avloppsvatten/Lakvatten
Oorganisk kemi Avfall
Organisk kemi Avloppsvatten/Lakvatten
Organisk kemi Dricksvatten
Organisk kemi Sötvatten
Organisk kemi Jord
Organisk kemi Slam/Sediment
Organisk kemi Havsvatten/Brackvatten
Organisk kemi Foder
Organisk kemi Biologiskt material/biota
Organiska miljögifter och pesticider Aska
Organiska miljögifter och pesticider Avfall
Organiska miljögifter och pesticider Jord
Organiska miljögifter och pesticider Luftemissioner/rökgaser
Organiska miljögifter och pesticider Slam/Sediment
Organiska miljögifter och pesticider Vatten
Organiska miljögifter och pesticider Avloppsvatten/Lakvatten
Organiska miljögifter och pesticider Dricksvatten
Organiska miljögifter och pesticider Havsvatten/Brackvatten
Organiska miljögifter och pesticider Sötvatten
Organiska miljögifter och pesticider Olja
Organiska miljögifter och pesticider Fogmassa
Organiska miljögifter och pesticider Asfalt
Organiska miljögifter och pesticider Biologiskt material/biota
Organiska miljögifter och pesticider Byggprodukter
Organiska miljögifter och pesticider Foder
Organiska miljögifter och pesticider Livsmedel
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Absorptionslösning
Vattenanalys Slam/Sediment
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten
Vattenanalys Biologiskt material/biota
Vattenanalys Jord
Vattenanalys Aska
Vattenanalys Avfall
Vattenanalys Byggprodukter
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Faeces
- Avfall
- Slam/Sediment
- Träck
Livsmedelanalys Livsmedel
Livsmedelanalys Foder
Molekylärbiologi Livsmedel
Molekylärbiologi Träck
Trikinundersökning Kött
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten
Vattenanalys Sötvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
(EU) 2015/1375 Bilaga 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1375 av den 10 augusti 2015 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött
LIVSFS 2003:45 Bilaga 1, 3 , 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om naturligt mineralvatten och källvatten
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering