Hoppa till innehållet
SGS Analytics Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Umeå
Telefon: 090-71 16 60
Webbplats: www.synlab.se

Postadress

SGS Analytics Sweden AB
Box 3080
903 03 Umeå

Besöksadress

SGS Analytics Sweden AB
Mariehemsvägen 6
906 54 Umeå

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Aktivitetsmätning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Vattenanalys Biologiskt material/biota
Vattenanalys Livsmedel
Vattenanalys Vatten
Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Livsmedelanalys Mjölk
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Absorptionslösning
Vattenanalys -
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Livsmedelanalys Livsmedel
Livsmedelanalys Mjölk
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten
Vattenanalys Sötvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering