SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Provtagningsavdelningen
Telefon: 040-672 89 00
Webbplats: www.synlab.se

Postadress

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Höjdrodergatan 32
212 39 Malmö

Besöksadress

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Höjdrodergatan 32
212 39 Malmö

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Biologiska undersökningar
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Provtagning Sötvatten
Provtagning Havsvatten/Brackvatten
Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Provtagning -
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten
Vattenanalys Sötvatten
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6)
Provtagning

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering