Hoppa till innehållet
ESP Kommunikation AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 060-663700

Postadress

ESP Kommunikation AB
Ortviksvägen 8
856 33 Sundsvall

Besöksadress

ESP Kommunikation AB
Ortviksvägen 8
856 33 Sundsvall

Ackrediteringsområden

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Taxameter
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11) Utrustning/fabrikat (13)
C STAFS 2006:19 Taxameter Installationskontroll Digitax F1+ (0402-MID-SC0260-13), med tillsatsanordning cert. nr. SC0039-16
C STAFS 2006:19 Taxameter Installationskontroll Digitax F1+ (0402-MID-SC0260-13), med tillsatsanordning cert. nr. SC0261-13
C STAFS 2006:19 Taxameter Installationskontroll Digitax F1+, T15 TX
C STAFS 2006:19 Taxameter Installationskontroll MegTax 310 eller MegTax 350 (0402-MID-516502) med tillsatsordning T21 TX
C STAFS 2006:19 Taxameter Installationskontroll MegTax 310 eller MegTax 350 (0402-MID-516502), med tillsatsanordning cert. nr. 51 65 04
C STAFS 2006:19 Taxameter Installationskontroll MegTax 410 (0402-MID-0130-19), med tillsatsanordning cert. nr. 51 65 04
C STAFS 2006:19 Taxameter Installationskontroll MegTax, T04 TX
C STAFS 2006:19 Taxameter Återkommande kontroll Digitax F1+ (0402-MID-SC0260-13), med tillsatsanordning cert. nr. SC0039-16
C STAFS 2006:19 Taxameter Återkommande kontroll Digitax F1+ (0402-MID-SC0260-13), med tillsatsanordning cert. nr. SC0261-13
C STAFS 2006:19 Taxameter Återkommande kontroll Digitax F1+, T15 TX
C STAFS 2006:19 Taxameter Återkommande kontroll MegTax 310 eller MegTax 350 (0402-MID-516502) med tillsatsordning T21 TX
C STAFS 2006:19 Taxameter Återkommande kontroll MegTax 310 eller MegTax 350 (0402-MID-516502), med tillsatsanordning cert. nr. 51 65 04
C STAFS 2006:19 Taxameter Återkommande kontroll MegTax 410 (0402-MID-0130-19), med tillsatsanordning cert. nr. 51 65 04
C STAFS 2006:19 Taxameter Återkommande kontroll MegTax, T04 TX

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2006:19 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om installation och besiktning av taxameterutrustning
STAFS 2011:18 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av kontrollorgan
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
TSFS 2016:48 Transportstyrelsens föreskrifter om rapportering av uppgifter om besiktning av taxameterutrustning