Svenska Foder AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Optilab
Telefon: 0510-82800
Webbplats: www.svenskafoder.se

Postadress

Svenska Foder AB
Box 673
531 16 Lidköping

Besöksadress

Svenska Foder AB
Sockerbruksgatan 38
531 40 Lidköping

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Livsmedelanalys Foder

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier