YIT Sverige AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Beläggning och ballast
Telefon: 08-54525380
Webbplats: www.yit.se

Postadress

YIT Sverige AB
Norra vägen 22
856 50 Sundsvall

Besöksadress

YIT Sverige AB
Lärlingsvägen 15
857 53 Sundsvall

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Fysiska egenskaper
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Väg- och byggnadsmaterial Asfalt
Väg- och byggnadsmaterial Ballast
Väg- och byggnadsmaterial Bitumen

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Ackrediteringens omfattning