Hoppa till innehållet
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Kvalitetskontroll
Telefon: 016-106060
Webbplats: www.eem.se

Postadress

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Kungsgatan 86
631 86 Eskilstuna

Besöksadress

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Vattenverket Hyndevad
635 13 Eskilstuna

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Oorganisk kemi Slam/Sediment
Oorganisk kemi Avloppsvatten/Lakvatten
Oorganisk kemi Dricksvatten
Oorganisk kemi Sötvatten
Provtagning -
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Slam/Sediment
Vattenanalys Organiskt avfall
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Provtagning -
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Dricksvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering