Scandinavian Business Certification AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0768-248007
Webbplats: www.sbcert.se

Postadress

Scandinavian Business Certification AB
Södra Långgatan 25
169 59 Solna

Besöksadress

Scandinavian Business Certification AB
Södra Långgatan 25
169 59 Solna

Ackrediteringsområden

Certifieringsorgan - Ledningssystem, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ledningssystem för arbetsmiljö
Kravspecifikation (7)
SIS-OHSAS 18001:2007
SS-ISO 45001:2018
Ledningssystem för informationssäkerhet
Kravspecifikation (7)
ISO/IEC 27001:2013
Ledningssystem för kvalitet
Kravspecifikation (7)
SS-EN ISO 9001:2015
Ledningssystem för miljö
Kravspecifikation (7)
SS-EN ISO 14001:2015
Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet
Kravspecifikation (7)
SS-ISO 39001:2012

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
SS-ISO/IEC 27006:2015 Krav på organisationer som tillhandahåller revision och certifiering av ledningssystem för informationssäkerhet
STAFS 2007:13 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem

Ackrediteringens omfattning