Hoppa till innehållet
Scandinavian Business Certification AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0768-248007
Webbplats: www.sbcert.se

Postadress

Scandinavian Business Certification AB
Mäster Samuelsgatan 60
111 21 Stockholm

Besöksadress

Scandinavian Business Certification AB
Mäster Samuelsgatan 60
111 21 Stockholm

Ackrediteringsområden

Certifieringsorgan, Ledningssystem, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ledningssystem för arbetsmiljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9)
Byggverksamhet SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 28 Byggverksamhet
Byggverksamhet SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet
Byggverksamhet SS-ISO 45001:2018 IAF 28 Byggverksamhet
Byggverksamhet SS-ISO 45001:2018 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet
Kemikalier SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 14 Gummi- och plastvaror
Kemikalier SS-ISO 45001:2018 IAF 14 Gummi- och plastvaror
Kemikalier SS-ISO 45001:2018 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle)
Mekanik SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle)
Mekanik SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 18 Övriga maskiner
Mekanik SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning
Mekanik SS-ISO 45001:2018 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle)
Mekanik SS-ISO 45001:2018 IAF 18 Övriga maskiner
Mekanik SS-ISO 45001:2018 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning
Mekanik SS-ISO 45001:2018 IAF 22 Övriga transportmedel
Tillverkning SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 23 Annan tillverkning
Tillverkning SS-ISO 45001:2018 IAF 23 Annan tillverkning
Tjänster SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar
Tjänster SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing
Tjänster SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 33 IT och datatjänster
Tjänster SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 35 Annan företagsservice
Tjänster SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 37 Utbildning
Tjänster SS-ISO 45001:2018 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar
Tjänster SS-ISO 45001:2018 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing
Tjänster SS-ISO 45001:2018 IAF 33 IT och datatjänster
Tjänster SS-ISO 45001:2018 IAF 35 Annan företagsservice
Tjänster SS-ISO 45001:2018 IAF 37 Utbildning
Transport och avfallshantering SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 24 Återvinning
Transport och avfallshantering SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation
Transport och avfallshantering SS-ISO 45001:2018 IAF 24 Återvinning
Transport och avfallshantering SS-ISO 45001:2018 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation
Ledningssystem för informationssäkerhet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Bank, finans och försäkring ISO/IEC 27001:2013 Bank, finans och försäkring SS-EN ISO/IEC 27001:2017, Ej IAF-kod 32
Produktion ISO/IEC 27001:2013 Produktion SS-EN ISO/IEC 27001:2017, Ej IAF-kod 10, 12, 20 och 21
Spel och vadhållning ISO/IEC 27001:2013 Spel och vadhållning SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Telekommunikation, IT- och datatjänster ISO/IEC 27001:2013 Telekommunikation, IT -och datatjänster SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Tjänster ISO/IEC 27001:2013 Tjänster SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Ledningssystem för kvalitet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9)
Byggverksamhet SS-EN ISO 9001:2015 IAF 28 Byggverksamhet
Byggverksamhet SS-EN ISO 9001:2015 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet
Hälsa och sociala tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle)
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 18 Övriga maskiner
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 22 Övriga transportmedel
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 09 Tryckeriverksamhet
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 14 Gummi- och plastvaror
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 23 Annan tillverkning
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 33 IT och datatjänster
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 35 Annan företagsservice
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 37 Utbildning
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 24 Återvinning
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation
Ledningssystem för miljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9)
Byggverksamhet SS-EN ISO 14001:2015 IAF 28 Byggverksamhet
Byggverksamhet SS-EN ISO 14001:2015 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet
Hälsa och sociala tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 14 Gummi- och plastvaror
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle)
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle)
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 18 Övriga maskiner
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 22 Övriga transportmedel
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 23 Annan tillverkning
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 33 IT och datatjänster
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 35 Annan företagsservice
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 37 Utbildning
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 24 Återvinning
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation
Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9)
Vägtrafiksäkerhet SS-ISO 39001:2012 Transport av gods och passagerare inom vägtransportsystemet

Kravdokument

Beteckning Namn
SS-ISO/IEC 27006:2015 Krav på organisationer som tillhandahåller revision och certifiering av ledningssystem för informationssäkerhet
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering