Hoppa till innehållet
Scandinavian Business Certification AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: +46768248007
Webbplats: www.sbcert.se

Postadress

Scandinavian Business Certification AB
Kivra: 556955-7985
106 31 Stockholm

Besöksadress

Scandinavian Business Certification AB
Kivra: 556955-7985
106 31 Stockholm

Ackrediteringsområden

Certifiering av ledningssystem, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ledningssystem för arbetsmiljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9)
Byggverksamhet SS-EN ISO 45001:2023 IAF 28 Byggverksamhet
Byggverksamhet SS-EN ISO 45001:2023 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet
Hälsa SS-EN ISO 45001:2023 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 14 Gummi- och plastvaror
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips)
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 16 Cement, kalk och gips etc
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle)
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle)
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 18 Övriga maskiner
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 22 Övriga transportmedel
Tillverkning SS-EN ISO 45001:2023 IAF 23 Annan tillverkning
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 33 IT och datatjänster
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 35 Annan företagsservice
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 37 Utbildning
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 45001:2023 IAF 24 Återvinning
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 45001:2023 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation
Utvinning av mineral SS-EN ISO 45001:2023 IAF 02 Utvinning av mineral
Ledningssystem för informationssäkerhet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Bank, finans och försäkring ISO/IEC 27001:2013 Bank, finans och försäkring SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Bank, finans och försäkring SS-EN ISO/IEC 27001:2023 Bank, finans och försäkring Ej IAF-kod 32
Produktion ISO/IEC 27001:2013 Produktion SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Produktion SS-EN ISO/IEC 27001:2023 Produktion Ej IAF-kod 10, 12, 20 och 21
Spel och vadhållning ISO/IEC 27001:2013 Spel och vadhållning SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Telekommunikation, IT- och datatjänster ISO/IEC 27001:2013 Telekommunikation, IT -och datatjänster SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Telekommunikation, IT- och datatjänster SS-EN ISO/IEC 27001:2023 Telekommunikation, IT -och datatjänster -
Tjänster ISO/IEC 27001:2013 Tjänster SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Tjänster SS-EN ISO/IEC 27001:2023 Tjänster -
Ledningssystem för kvalitet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9)
Byggverksamhet SS-EN ISO 9001:2015 IAF 28 Byggverksamhet
Byggverksamhet SS-EN ISO 9001:2015 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet
Hälsa och sociala tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle)
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 18 Övriga maskiner
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 22 Övriga transportmedel
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 09 Tryckeriverksamhet
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 06 Trä och varor av trä
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 14 Gummi- och plastvaror
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 23 Annan tillverkning
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 33 IT och datatjänster
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 35 Annan företagsservice
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 36 Offentlig förvaltning
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 37 Utbildning
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 24 Återvinning
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 39 Annan samhällsservice
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 02 Utvinning av mineral
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips)
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 16 Cement, kalk och gips etc
Ledningssystem för miljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9)
Byggverksamhet SS-EN ISO 14001:2015 IAF 28 Byggverksamhet
Byggverksamhet SS-EN ISO 14001:2015 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet
Hälsa och sociala tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 14 Gummi- och plastvaror
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips)
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 16 Cement, kalk och gips etc
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle)
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle)
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 18 Övriga maskiner
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 22 Övriga transportmedel
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 06 Trä och varor av trä
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 23 Annan tillverkning
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 33 IT och datatjänster
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 35 Annan företagsservice
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 37 Utbildning
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 24 Återvinning
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation
Utvinning av mineral SS-EN ISO 14001:2015 IAF 02 Utvinning av mineral
Ledningssystem för personuppgiftshantering
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Bank, finans och försäkring ISO/IEC 27001:2013 ; ISO/IEC 27701:2019 Bank, finans och försäkring SS-EN ISO/IEC 27001:2017, Ej IAF-kod 32
Produktion ISO/IEC 27001:2013 ; ISO/IEC 27701:2019 Produktion SS-EN ISO/IEC 27001:2017, Ej IAF-kod 10,12,20 och 21
Telekommunikation, IT- och datatjänster ISO/IEC 27001:2013 ; ISO/IEC 27701:2019 Telekommunikation, IT -och datatjänster SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Tjänster ISO/IEC 27001:2013 ; ISO/IEC 27701:2019 Tjänster SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9)
Vägtrafiksäkerhet SS-ISO 39001:2012 Transport av gods och passagerare inom vägtransportsystemet

Kravdokument

Beteckning Namn
IAF MD 1:2023 IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization
IAF MD 11:2023 IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021-1 for Audits of Integrated Management Systems
IAF MD 2:2023 IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems
IAF MD 22:2023 Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH and SMS)
IAF MD 23:2023 Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies
IAF MD 26:2023 Transition Requirements for ISO/IEC 27001:2022
IAF MD 28:2023 IAF Mandatory Document for the Upload and Maintenance of Data on IAF Database
IAF MD 4:2023 IAF Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes
ISO/IEC TS 17021-10:2018 Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 10: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö
ISO/IEC TS 17021-7:2014 Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 7: Competence requirement for auditing and certification of road traffic safety management systems
ISO/IEC TS 27006-2:2021 Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems — Part 2: Privacy information management systems
SS-EN ISO/IEC 17021-2:2019 Bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem – Del 2: Kompetenskrav för revision och certifiering av miljöledningssystem.
SS-EN ISO/IEC 17021-3:2019 Bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem –Del 3: Kompetenskrav för revision och certifiering av kvalitetsledningssystem (ISO/IEC 17021 3:2017)
SS-EN ISO/IEC 27006:2020 Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem för informationssäkerhet (ISO/IEC 27006:2015, including Amd 1:2020)
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering