Hoppa till innehållet
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 010-516 64 00
Webbplats: www.smp.nu

Postadress

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB
Box 4053
904 32 Umeå

Besöksadress

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB
Verkstadsgatan 17
904 32 Umeå

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Funktionsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Skogsmaskiner
- Anläggningsmaskiner
- Fordonskomponenter
Avgasemissioner Fordonskomponenter
Maskinsäkerhetsprovning Skogsmaskiner
Fysiska egenskaper
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Ljud/Buller/Vibration Ljud
Ljud/Buller/Vibration Skogsmaskiner
Ljud/Buller/Vibration Anläggningsmaskiner
Hållfasthetsprovning
Provtyp/System/Produkt (9)
Skogsmaskiner
Klimat- och miljötålighet
Provtyp/System/Produkt (9)
Personlig skyddsutrustning
Säkerhetsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Personlig skyddsutrustning Personlig skyddsutrustning

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Utsett organ, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Funktionsprovning
Teknikområde/kluster Metod Provtyp/produkt Land
Maskinsäkerhetsprovning AS 2726.1:2004 Skogsmaskiner Australien
Maskinsäkerhetsprovning AS 2726.2:2004 Skogsmaskiner Australien
Maskinsäkerhetsprovning AS 3575:1995 Skogsmaskiner Australien
Säkerhetsprovning
Teknikområde/kluster Metod Provtyp/produkt Land
Personlig skyddsutrustning AS/NZS 4453.1:1997 Personlig skyddsutrustning Nya Zeeland
Personlig skyddsutrustning AS/NZS 4453.2:1997 Personlig skyddsutrustning Nya Zeeland
Personlig skyddsutrustning AS/NZS 4453.3:1997 Personlig skyddsutrustning Australien
Personlig skyddsutrustning AS/NZS 4453.3:1997/Amd 1:1998 Personlig skyddsutrustning Australien

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2002:5 Swedacs föreskrifter för organ utsedda för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse under avtal om ömsesidigt erkännande (MRA)
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Anmält organ, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Teknisk tjänst (17025)
Direktiv/förordning (6)
2007/46/EG

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Utsett organ, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Funktionsprovning
Teknikområde/kluster Metod Provtyp/produkt Land
Maskinsäkerhetsprovning AS 2726.1:2004 Skogsmaskiner Australien
Maskinsäkerhetsprovning AS 2726.2:2004 Skogsmaskiner Australien
Maskinsäkerhetsprovning AS 3575:1995 Skogsmaskiner Australien
Säkerhetsprovning
Teknikområde/kluster Metod Provtyp/produkt Land
Personlig skyddsutrustning AS/NZS 4453.1:1997 Personlig skyddsutrustning Australien
Personlig skyddsutrustning AS/NZS 4453.2:1997 Personlig skyddsutrustning Australien
Personlig skyddsutrustning AS/NZS 4453.3:1997 Personlig skyddsutrustning Australien
Personlig skyddsutrustning AS/NZS 4453.3:1997/Amd 1:1998 Personlig skyddsutrustning Australien

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2002:5 Swedacs föreskrifter för organ utsedda för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse under avtal om ömsesidigt erkännande (MRA)
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Ackrediteringens omfattning