Hoppa till innehållet
SMP Svensk Maskinprovning AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0771 100 600
Webbplats: www.smp.tech

Postadress

SMP Svensk Maskinprovning AB
Box 4053
904 32 Umeå

Besöksadress

SMP Svensk Maskinprovning AB
Verkstadsgatan 17
904 32 Umeå

Ackrediteringsområden

Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Funktionsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Skogsmaskiner
- Anläggningsmaskiner
- Fordonskomponenter
Maskinsäkerhetsprovning Skogsmaskiner
Fysiska egenskaper
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Ljud/Buller/Vibration Skogsmaskiner
Ljud/Buller/Vibration Bullerkällor
Ljud/Buller/Vibration Anläggningsmaskiner
Hållfasthetsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Maskinsäkerhetsprovning Skogsmaskiner
Klimat- och miljötålighet
Provtyp/System/Produkt (9)
Personlig skyddsutrustning
Säkerhetsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Personlig skyddsutrustning Personlig skyddsutrustning

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Notifiering, Anmälda organ, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Anmält organ (17065)
Direktiv/förordning (6) Produktgrupp (9)
(EU) 2016/425 Skyddsutrustning för hand och armskydd mot mekaniska risker
(EU) 2016/425 Skyddsutrustning mot handhållna kedjesågar
(EU) 2016/425 Varselkläder
2006/42/EG Anordningar för lyft av personer eller personer och gods vilka medför risk att falla från en höjd på mer än tre meter
2006/42/EG Bandsågar med manuell inläggning och/eller borttagning Sågar med fast verktygsläge under sågning och som har ett fast eller fram- och återgående bord eller stöd för arbetsstycket
2006/42/EG Bandsågar med manuell inläggning och/eller borttagning Sågar med verktyget monterat på en vagn med fram- och återgående rörelse
2006/42/EG Bärbara motorkedjesågar för trä
2006/42/EG Cirkelsågar (en- eller flerbladiga) Sågar med fast verktygsläge under bearbetning och som har manuelt drivet, fram- och återgående sågbord eller vagn
2006/42/EG Cirkelsågar (en- eller flerbladiga) Sågar med fast verktygsläge under bearbetning, med fast bord eller stöd för arbetsstycket med manuell matning eller en löstagbar anordning för maskinell matning
2006/42/EG Cirkelsågar (en- eller flerbladiga) Sågar med fast verktygsläge under sågning och som har en inbyggd maskinell matningsanordning för arbetsstyckena med manuell inläggning och/eller borttagning
2006/42/EG Cirkelsågar (en- eller flerbladiga) Sågar med rörligt verktygsläge under sågning och som har en maskinell förflyttning av verktyget med manuell inläggning och/eller borttagning
2006/42/EG Fordonslyftar
2006/42/EG Handmatade bordfräsmaskiner med vertikal spindel för bearbetning av trä
2006/42/EG Handmatade rikthyvlar för träbearbetning
2006/42/EG Kombinerade maskiner av de slag som avses i punkterna 1-4 och 7
2006/42/EG Manuellt lastade lastbilar med kompressionsmekanism för insamling av hushållssopor
2006/42/EG Planhyvlar för enkelsidig träbearbetning med inbyggd maskinell matningsanordning för arbetsstyckena med manuell inläggning och/eller borttagning
2006/42/EG Pressar, inklusive kantpressar, för kallbearbetning av metaller, med manuell inläggning och/eller borttagning och vars rörliga bearbetande delar kan ha en rörelseväg överstigande 6 mm och en hastighet överstigande 30 mm/s

Kravdokument

Beteckning Namn
(EU) 2016/425 Förordning om personlig skyddsutrustning
2006/42/EG Direktiv om maskiner
AFS 2008:03 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2022:7 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska bli anmält och utsett

Notifiering, Utsedda organ, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Funktionsprovning
Teknikområde/kluster Metod Provtyp/produkt Land
Maskinsäkerhetsprovning AS 2726.1:2004 Skogsmaskiner Australien
Maskinsäkerhetsprovning AS 2726.2:2004 Skogsmaskiner Australien
Maskinsäkerhetsprovning AS 3575:1995 Skogsmaskiner Australien
Säkerhetsprovning
Teknikområde/kluster Metod Provtyp/produkt Land
Personlig skyddsutrustning AS/NZS 4453.3:1997 Personlig skyddsutrustning Australien
Personlig skyddsutrustning AS/NZS 4453.3:1997/Amd 1:1998 Personlig skyddsutrustning Australien

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2022:7 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska bli anmält och utsett

Notifiering, Anmälda organ, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Anmält organ (17065)
Direktiv/förordning (6) Produktgrupp (9)
2000/14/EG Utrustning som omfattas av bullergränser

Kravdokument

Beteckning Namn
2000/14/EG Buller i miljön från utrustning som är avsedd att användas utomhus
SFS 2001:1084 Förordning om buller från viss utomhusutrustning
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2022:7 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska bli anmält och utsett