Hoppa till innehållet
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 010-516 64 00
Webbplats: www.smp.nu/

Postadress

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB
Box 56
230 53 Alnarp

Besöksadress

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB
Sundsvägen 8
230 53 Alnarp

Ackrediteringsområden

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Enskilt godkännande
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9)
A TSFS 2010:4 Bilar (totalvikt över 3,5 ton)
A TSFS 2010:4 Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton)
Kontrollbesiktning
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Anmärkning (15)
A TSFS 2017:54 Fordon, kategori 3 (traktorer, motorredskap, EG-mobilkranar ect.) Ackrediteringen gäller samtliga län
Lyftanordningar
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A AFS 2003:6 Fordonskranar Första besiktning
A AFS 2003:6 Fordonskranar Montagebesiktning
A AFS 2003:6 Fordonskranar Revisionsbesiktning
A AFS 2003:6 Fordonskranar Återkommande besiktning
A AFS 2003:6 Fordonslyftar Första besiktning
A AFS 2003:6 Fordonslyftar Montagebesiktning
A AFS 2003:6 Fordonslyftar Revisionsbesiktning
A AFS 2003:6 Fordonslyftar Återkommande besiktning
A AFS 2003:6 Grävmaskiner Första besiktning
A AFS 2003:6 Grävmaskiner Revisionsbesiktning
A AFS 2003:6 Grävmaskiner Återkommande besiktning
A AFS 2003:6 Hissar Första besiktning
A AFS 2003:6 Hissar Montagebesiktning
A AFS 2003:6 Hissar Revisionsbesiktning
A AFS 2003:6 Hissar Återkommande besiktning
A AFS 2003:6 Kranar Första besiktning
A AFS 2003:6 Kranar Montagebesiktning
A AFS 2003:6 Kranar Revisionsbesiktning
A AFS 2003:6 Kranar Återkommande besiktning
A AFS 2003:6 Lastplan monterade på fordon Första besiktning
A AFS 2003:6 Lastplan monterade på fordon Revisionsbesiktning
A AFS 2003:6 Lastplan monterade på fordon Återkommande besiktning
A AFS 2003:6 Lingångar och punktlyftar Första besiktning
A AFS 2003:6 Lingångar och punktlyftar Montagebesiktning
A AFS 2003:6 Lingångar och punktlyftar Revisionsbesiktning
A AFS 2003:6 Lingångar och punktlyftar Återkommande besiktning
A AFS 2003:6 Personlyftande anordningar Första besiktning
A AFS 2003:6 Personlyftande anordningar Montagebesiktning
A AFS 2003:6 Personlyftande anordningar Revisionsbesiktning
A AFS 2003:6 Personlyftande anordningar Återkommande besiktning
A AFS 2006:7 Fordonskranar för tillfällig personlyft Första besiktning
A AFS 2006:7 Fordonskranar för tillfällig personlyft Revisionsbesiktning
A AFS 2006:7 Fordonskranar för tillfällig personlyft Återkommande besiktning
A AFS 2006:7 Kranar för tillfällig personlyft Första besiktning
A AFS 2006:7 Kranar för tillfällig personlyft Revisionsbesiktning
A AFS 2006:7 Kranar för tillfällig personlyft Återkommande besiktning
A AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med truck Första besiktning
A AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med truck Montagebesiktning
A AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med truck Revisionsbesiktning
A AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med truck Återkommande besiktning
A BFS 2011:12 Avfallsanordningar Första besiktning
A BFS 2011:12 Avfallsanordningar Revisionsbesiktning
A BFS 2011:12 Avfallsanordningar Återkommande besiktning
A BFS 2011:12 Hissar Första besiktning
A BFS 2011:12 Hissar Revisionsbesiktning
A BFS 2011:12 Hissar Återkommande besiktning
A BFS 2011:12 Motordrivna portar Första besiktning
A BFS 2011:12 Motordrivna portar Montagebesiktning
A BFS 2011:12 Motordrivna portar Revisionsbesiktning
A BFS 2011:12 Motordrivna portar Återkommande besiktning
A BFS 2011:12 Rulltrappor/Rullramper Första besiktning
A BFS 2011:12 Rulltrappor/Rullramper Revisionsbesiktning
A BFS 2011:12 Rulltrappor/Rullramper Återkommande besiktning
A SFS 2011:338 kap 5 §9 Motordrivna anordningar i byggnadsverk Särskild besiktning
Lämplighetsbesiktning
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Anmärkning (15)
A TSFS 2010:87 Fordon, kategori 3 (traktorer, motorredskap, EG-mobilkranar ect.) Ackrediteringen gäller samtliga län
Registreringsbesiktning
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Anmärkning (15)
A TSFS 2010:87 Fordon, kategori 3 (traktorer, motorredskap, EG-mobilkranar ect.) Ackrediteringen gäller samtliga län
Trycksättning med gas
Typ Kravspecifikation (7) Typ av kontroll (11)
A AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck

Kravdokument

Beteckning Namn
AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar
AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar
AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck
BFS 2011:12 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
BFS 2012:11 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
BFS 2016:2 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
SFS 2002:574 Fordonslagen
SFS 2009:211 Fordonsförordningen
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
TSFS 2010:4 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om enskilt godkännande
TSFS 2010:78 Transportstyrelsens föreskrifter om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan
TSFS 2010:87 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning
TSFS 2017:54 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning