Hoppa till innehållet
SMP Svensk Maskinprovning AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0771 100 600
Webbplats: www.smp.tech

Postadress

SMP Svensk Maskinprovning AB
Box 704
220 07 Lund

Besöksadress

SMP Svensk Maskinprovning AB
Skiffervägen 60
224 78 Lund

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Enskilt godkännande
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9)
A TSFS 2010:4 Fordon, kategori 2 (tunga fordon)
Kontrollbesiktning
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Anmärkning (15)
A TSFS 2017:54 Fordon, kategori 3 (traktorer, motorredskap, EG-mobilkranar ect.) Ackrediteringen gäller samtliga län
Lyftanordningar
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11) Anmärkning (15)
A AFS 2003:6 Anordning vid lastkaj (nivåutjämnare) Första besiktning -
A AFS 2003:6 Anordning vid lastkaj (nivåutjämnare) Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Anordning vid lastkaj (nivåutjämnare) Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Fordonskranar Första besiktning -
A AFS 2003:6 Fordonskranar Montagebesiktning -
A AFS 2003:6 Fordonskranar Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Fordonskranar Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Fordonslyftar Första besiktning -
A AFS 2003:6 Fordonslyftar Montagebesiktning -
A AFS 2003:6 Fordonslyftar Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Fordonslyftar Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Grävmaskiner Första besiktning -
A AFS 2003:6 Grävmaskiner Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Grävmaskiner Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Hissar Första besiktning -
A AFS 2003:6 Hissar Montagebesiktning -
A AFS 2003:6 Hissar Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Hissar Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Kranar Första besiktning -
A AFS 2003:6 Kranar Montagebesiktning -
A AFS 2003:6 Kranar Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Kranar Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Lastplan monterade på fordon Första besiktning -
A AFS 2003:6 Lastplan monterade på fordon Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Lastplan monterade på fordon Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Lingångar och punktlyftar Första besiktning -
A AFS 2003:6 Lingångar och punktlyftar Montagebesiktning -
A AFS 2003:6 Lingångar och punktlyftar Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Lingångar och punktlyftar Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Personlyftande anordningar Första besiktning -
A AFS 2003:6 Personlyftande anordningar Montagebesiktning -
A AFS 2003:6 Personlyftande anordningar Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Personlyftande anordningar Återkommande besiktning -
A AFS 2006:7 Fordonskranar för tillfällig personlyft Första besiktning -
A AFS 2006:7 Fordonskranar för tillfällig personlyft Revisionsbesiktning -
A AFS 2006:7 Fordonskranar för tillfällig personlyft Återkommande besiktning -
A AFS 2006:7 Kranar för tillfällig personlyft Första besiktning -
A AFS 2006:7 Kranar för tillfällig personlyft Revisionsbesiktning -
A AFS 2006:7 Kranar för tillfällig personlyft Återkommande besiktning -
A AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med truck Första besiktning -
A AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med truck Montagebesiktning -
A AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med truck Revisionsbesiktning -
A AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med truck Återkommande besiktning -
A BFS 2011:12 Avfallsanordningar Första besiktning -
A BFS 2011:12 Avfallsanordningar Revisionsbesiktning -
A BFS 2011:12 Avfallsanordningar Återkommande besiktning -
A BFS 2011:12 Hissar Första besiktning -
A BFS 2011:12 Hissar Revisionsbesiktning -
A BFS 2011:12 Hissar Återkommande besiktning -
A BFS 2011:12 Motordrivna portar Första besiktning -
A BFS 2011:12 Motordrivna portar Montagebesiktning -
A BFS 2011:12 Motordrivna portar Revisionsbesiktning -
A BFS 2011:12 Motordrivna portar Återkommande besiktning -
A SFS 2011:338 kap 5 §9 Motordrivna anordningar i byggnadsverk Särskild besiktning Omfattar endast kap 5 §9
Lämplighetsbesiktning
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Anmärkning (15)
A TSFS 2010:87 Fordon, kategori 3 (traktorer, motorredskap, EG-mobilkranar ect.) Ackrediteringen gäller samtliga län
Registreringsbesiktning
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Anmärkning (15)
A TSFS 2010:87 Fordon, kategori 3 (traktorer, motorredskap, EG-mobilkranar ect.) Ackrediteringen gäller samtliga län
Trycksatta anordningar
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A AFS 2017:3 Cisterner Första kontroll
A AFS 2017:3 Cisterner Revisionskontroll
A AFS 2017:3 Cisterner Återkommande kontroll
A AFS 2017:3 Pannor Program för övervakning
A AFS 2017:3 Rörledning Första kontroll
A AFS 2017:3 Rörledning Revisionskontroll
A AFS 2017:3 Rörledning Återkommande kontroll
A AFS 2017:3 Tryckkärl Första kontroll
A AFS 2017:3 Tryckkärl Revisionskontroll
A AFS 2017:3 Tryckkärl Återkommande kontroll
A AFS 2017:3 Vakuumkärl Första kontroll
A AFS 2017:3 Vakuumkärl Revisionskontroll
A AFS 2017:3 Vakuumkärl Återkommande kontroll
Trycksättning med gas
Typ Kravspecifikation (7) Typ av kontroll (11)
A AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck

Kravdokument

Beteckning Namn
AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar
AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar
AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck
BFS 2011:12 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
BFS 2012:11 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
BFS 2016:2 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
SFS 2002:574 Fordonslagen
SFS 2009:211 Fordonsförordningen
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
TSFS 2010:4 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om enskilt godkännande
TSFS 2010:78 Transportstyrelsens föreskrifter om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan
TSFS 2010:87 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning
TSFS 2017:54 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning