Hoppa till innehållet
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 010-516 64 00
Webbplats: www.smp.nu

Postadress

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB
Box 7035
750 07 Uppsala

Besöksadress

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB
Box 7035
750 07 Uppsala

Ackrediteringsområden

Anmält organ, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Anmält organ (17065)
Direktiv/förordning (6) Produktgrupp (9)
(EU) 2016/425 Skyddsutrustning för hand och armskydd mot mekaniska risker
(EU) 2016/425 Skyddsutrustning mot handhållna kedjesågar
(EU) 2016/425 Varselkläder
2006/42/EG Anordningar för lyft av personer eller personer och gods vilka medför risk att falla från en höjd på mer än tre meter
2006/42/EG Bandsågar med manuell inläggning och/eller borttagning Sågar med fast verktygsläge under sågning och som har ett fast eller fram- och återgående bord eller stöd för arbetsstycket
2006/42/EG Bandsågar med manuell inläggning och/eller borttagning Sågar med verktyget monterat på en vagn med fram- och återgående rörelse
2006/42/EG Bärbara motorkedjesågar för trä
2006/42/EG Cirkelsågar (en- eller flerbladiga) Sågar med fast verktygsläge under bearbetning och som har manuelt drivet, fram- och återgående sågbord eller vagn
2006/42/EG Cirkelsågar (en- eller flerbladiga) Sågar med fast verktygsläge under bearbetning, med fast bord eller stöd för arbetsstycket med manuell matning eller en löstagbar anordning för maskinell matning
2006/42/EG Cirkelsågar (en- eller flerbladiga) Sågar med fast verktygsläge under sågning och som har en inbyggd maskinell matningsanordning för arbetsstyckena med manuell inläggning och/eller borttagning
2006/42/EG Cirkelsågar (en- eller flerbladiga) Sågar med rörligt verktygsläge under sågning och som har en maskinell förflyttning av verktyget med manuell inläggning och/eller borttagning
2006/42/EG Fordonslyftar
2006/42/EG Handmatade bordfräsmaskiner med vertikal spindel för bearbetning av trä
2006/42/EG Handmatade rikthyvlar för träbearbetning
2006/42/EG Kombinerade maskiner av de slag som avses i punkterna 1-4 och 7
2006/42/EG Manuellt lastade lastbilar med kompressionsmekanism för insamling av hushållssopor
2006/42/EG Planhyvlar för enkelsidig träbearbetning med inbyggd maskinell matningsanordning för arbetsstyckena med manuell inläggning och/eller borttagning
2006/42/EG Pressar, inklusive kantpressar, för kallbearbetning av metaller, med manuell inläggning och/eller borttagning och vars rörliga bearbetande delar kan ha en rörelseväg överstigande 6 mm och en hastighet överstigande 30 mm/s
2006/42/EG Skydd mot fallande föremål (FOPS)
2006/42/EG Överrullningsskydd (ROPS)

Kravdokument

Beteckning Namn
(EU) 2016/425 Förordning om personlig skyddsutrustning
2006/42/EG Maskiner
AFS 2008:03 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner
STAFS 2011:5 Swedacs föreskrifter och allmänna råd för anmälda organ
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Anmält organ, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Anmält organ (17020)
Direktiv/förordning (6) Produktgrupp (9)
2000/14/EG Utrustning som omfattas av bullergränser

Kravdokument

Beteckning Namn
2000/14/EG Buller i miljön från utrustning som är avsedd att användas utomhus
SFS 2001:1084 Förordning om buller från viss utomhusutrustning
STAFS 2011:5 Swedacs föreskrifter och allmänna råd för anmälda organ
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering