Jernbro Industrial Services AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Analysservice
Telefon: 0

Postadress

Jernbro Industrial Services AB
Box 902
251 09 Helsingborg

Besöksadress

Jernbro Industrial Services AB
Koppargatan 20
252 32 Helsingborg

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Kemikalier
Oorganisk kemi Kemikalier
Oorganisk kemi Avloppsvatten/Lakvatten
Oorganisk kemi Dricksvatten
Oorganisk kemi Havsvatten/Brackvatten
Oorganisk kemi Sötvatten
Provtagning Kemikalier
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier