Hoppa till innehållet
Geoserve AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 010-3303012
Webbplats: www.geoserve.se

Postadress

Geoserve AB
Prästgårdsgatan 24
431 44 Mölndal

Besöksadress

Geoserve AB
Kopparlundsvägen 3
721 30 Västerås

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Cisternkontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Installationskontroll
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar på tankstationer Installationskontroll

Kravdokument

Beteckning Namn
MSBFS 2018:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering