Hoppa till innehållet
Stockholm Vatten AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Norsborgs vattenverk
Telefon: 08-52212000

Postadress

Stockholm Vatten AB
Norsborgsverket
145 90 Norsborg

Besöksadress

Stockholm Vatten AB
Norsborgsvägen 1
145 90 Norsborg

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Provtagning -
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Provtagning -
Vattenanalys Dricksvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering