Maskinbesiktning Väst AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 076-3174691

Postadress

Maskinbesiktning Väst AB

534 96 Vara

Besöksadress

Maskinbesiktning Väst AB
Ryda Planåker
534 96 Vara

Ackrediteringsområden

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Kontrollbesiktning
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9)
A TSFS 2017:54 Fordon, kategori 3 (traktorer, motorredskap, EG-mobilkranar ect.)
Lyftanordningar
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A AFS 2003:6 Fordonskranar Montagebesiktning
A AFS 2003:6 Fordonskranar Återkommande besiktning
A AFS 2003:6 Grävmaskiner Återkommande besiktning
A AFS 2003:6 Lastplan monterade på fordon Återkommande besiktning
A AFS 2006:7 Fordonskranar för tillfällig personlyft Återkommande besiktning
Lämplighetsbesiktning
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9)
A TSFS 2010:87 Fordon, kategori 3 (traktorer, motorredskap, EG-mobilkranar ect.)
Registreringsbesiktning
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9)
A TSFS 2010:87 Fordon, kategori 3 (traktorer, motorredskap, EG-mobilkranar ect.)

Kravdokument

Beteckning Namn
SFS 2002:574 Fordonslagen
SFS 2009:211 Fordonsförordningen
TSFS 2010:78 Transportstyrelsens föreskrifter om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan
TSFS 2010:87 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2011:18 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av kontrollorgan

Ackrediteringens omfattning