Hoppa till innehållet
Ekologigruppen Ekoplan AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 046-106750
Webbplats: www.ekologigruppen.se

Postadress

Ekologigruppen Ekoplan AB
Stora Södergatan 8C
222 23 Lund

Besöksadress

Ekologigruppen Ekoplan AB
Stora Södergatan 8C
222 23 Lund

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Biologiska undersökningar
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Biologisk analys Sötvatten
Provtagning Sötvatten
Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Provtagning -
Provtagning Sötvatten
Vattenanalys Sötvatten
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6)
Provtagning

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Ackrediteringens omfattning