Karlskrona kommuns Laboratorium
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Laboratoriet i Lyckeby
Telefon: 0455-303318
Webbplats: www.karlskrona.se

Postadress

Karlskrona kommuns Laboratorium
Riksvägen 48
371 62 Lyckeby

Besöksadress

Karlskrona kommuns Laboratorium
Riksvägen 48
371 62 Lyckeby

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Oorganisk kemi Dricksvatten
Oorganisk kemi Sötvatten
Oorganisk kemi Avloppsvatten/Lakvatten
Oorganisk kemi -
Provtagning -
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten
Vattenanalys Sötvatten
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Provtagning -
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier