Hoppa till innehållet
Intertek Medical Notified Body AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-7500000
Webbplats: https://www.intertek.se

Postadress

Intertek Medical Notified Body AB
Box 1103
164 22 Kista

Besöksadress

Intertek Medical Notified Body AB
Torshamnsgatan 43
164 40 Kista

Ackrediteringsområden

Certifieringsorgan, Ledningssystem, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ledningssystem för medicintekniska produkter
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9)
Aktiva medicintekniska produkter (icke-implanterbara) SS-EN ISO 13485:2016 Allmänna aktiva medicintekniska produkter
Aktiva medicintekniska produkter (icke-implanterbara) SS-EN ISO 13485:2016 Anordningar för övervakning
Aktiva medicintekniska produkter (icke-implanterbara) SS-EN ISO 13485:2016 Bildtagningsutrustning
Aktiva medicintekniska produkter (icke-implanterbara) SS-EN ISO 13485:2016 Utrustning för strålningsterapi och termoterapi
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Andra tjänster
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Delkomponenter
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Distributionstjänster
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Komponenter
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Underhållstjänster
Icke-aktiva medicintekniska produkter SS-EN ISO 13485:2016 Allmänna icke-aktiva, icke-implanterbara medicintekniska produkter
Icke-aktiva medicintekniska produkter SS-EN ISO 13485:2016 Icke-aktiv tandvårdsutrustning och tillbehör
Icke-aktiva medicintekniska produkter SS-EN ISO 13485:2016 Icke-aktiva implantat
Icke-aktiva medicintekniska produkter SS-EN ISO 13485:2016 Medicintekniska produkter för sårvård
Steriliseringsmetoder för medicintekniska produkter SS-EN ISO 13485:2016 Aseptisk behandling
Steriliseringsmetoder för medicintekniska produkter SS-EN ISO 13485:2016 Fuktig värme
Steriliseringsmetoder för medicintekniska produkter SS-EN ISO 13485:2016 Sterilisering genom strålning (exempelvis gamma, röntgen, elektronstråle)
Steriliseringsmetoder för medicintekniska produkter SS-EN ISO 13485:2016 Sterilisering med etylenoxidgas (EOG)
Steriliseringsmetoder för medicintekniska produkter SS-EN ISO 13485:2016 Övriga steriliseringsmetoder

Kravdokument

Beteckning Namn
IAF MD 9:2017 Application of ISO/IEC 17021 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485)
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering