Hoppa till innehållet
FirstCert AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0706260027

Postadress

FirstCert AB
Box 17
245 21 Staffanstorp

Besöksadress

FirstCert AB
Meteorvägen 9
245 34 Staffanstorp

Ackrediteringsområden

Certifieringsorgan, Ledningssystem, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ledningssystem för arbetsmiljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9)
Byggverksamhet SS-ISO 45001:2018 IAF 28 Byggverksamhet
Kemikalier SS-ISO 45001:2018 IAF 14 Gummi- och plastvaror
Kemikalier SS-ISO 45001:2018 IAF 16 Cement, kalk och gips etc
Mekanik SS-ISO 45001:2018 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle)
Mekanik SS-ISO 45001:2018 IAF 18 Övriga maskiner
Mekanik SS-ISO 45001:2018 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning
Papper SS-ISO 45001:2018 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror
Papper SS-ISO 45001:2018 IAF 08 Förlagsverksamhet
Papper SS-ISO 45001:2018 IAF 09 Tryckeriverksamhet
Tjänster SS-ISO 45001:2018 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar
Tjänster SS-ISO 45001:2018 IAF 35 Annan företagsservice
Ledningssystem för kvalitet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9)
Byggverksamhet SS-EN ISO 9001:2015 IAF 28 Byggverksamhet
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle)
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 18 Övriga maskiner
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 08 Förlagsverksamhet
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 09 Tryckeriverksamhet
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 04 Textilier och kläder
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 06 Trä och varor av trä
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 14 Gummi- och plastvaror
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 16 Cement, kalk och gips etc
Ledningssystem för miljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9)
Byggverksamhet SS-EN ISO 14001:2015 IAF 28 Byggverksamhet
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 14 Gummi- och plastvaror
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 16 Cement, kalk och gips etc
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle)
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 18 Övriga maskiner
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning
Papper SS-EN ISO 14001:2015 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror
Papper SS-EN ISO 14001:2015 IAF 08 Förlagsverksamhet
Papper SS-EN ISO 14001:2015 IAF 09 Tryckeriverksamhet
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 04 Textilier och kläder
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 06 Trä och varor av trä
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 35 Annan företagsservice

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering