DNV GL Business Assurance Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-587 940 00
Webbplats: www.detnorskeveritas.se

Postadress

DNV GL Business Assurance Sweden AB
Box 6046
171 06 Solna

Besöksadress

DNV GL Business Assurance Sweden AB
Hemvärnsgatan 9
171 54 Solna

Ackrediteringsområden

Certifieringsorgan - Ledningssystem, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ledningssystem för arbetsmiljö
Kravspecifikation (7)
AFS 2001:1
SIS-OHSAS 18001:2007
SS-ISO 45001:2018
Ledningssystem för kvalitet
Kravspecifikation (7)
AQAP-2110 Edition D Version 1
AQAP-2210 Edition A Version 2
SS-EN ISO 9001:2015
Ledningssystem för miljö
Kravspecifikation (7)
SS-EN ISO 14001:2015
STEMFS 2014:2
Ledningssystem för skogsbruk
Kravspecifikation (7)
PEFC SWE TD IV
Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet
Kravspecifikation (7)
SS-ISO 39001:2012

Kravdokument

Beteckning Namn
PEFC SWE 005:4 Svenska PEFC:s krav för certifieringsorganisationer
STEMFS 2014:2 Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag.
STAFS 2007:13 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering