Hoppa till innehållet
DNV Business Assurance Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-587 940 00
Webbplats: https://www.dnv.com/se

Postadress

DNV Business Assurance Sweden AB
Box 6046
171 06 Solna

Besöksadress

DNV Business Assurance Sweden AB
Elektrogatan 10
171 54 Solna

Ackrediteringsområden

Certifiering av ledningssystem, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ledningssystem för arbetsmiljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Byggverksamhet SS-EN ISO 45001:2023 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet SS-EN ISO 45001:2023 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 45001:2023 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 45001:2023 IAF 26 Gasförsörjning (gasverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 45001:2023 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Hälsa SS-EN ISO 45001:2023 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror -
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 10 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter -
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 13 Läkemedel -
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 14 Gummi- och plastvaror -
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Livsmedel SS-EN ISO 45001:2023 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak -
Livsmedel SS-EN ISO 45001:2023 IAF 30 Hotell och restauranger -
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 18 Övriga maskiner Exklusive C30.4 Tillverkning av militära stridsfordon
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 20 Fartyg och båtar -
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d. -
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 22 Övriga transportmedel -
Papper SS-EN ISO 45001:2023 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror -
Papper SS-EN ISO 45001:2023 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper SS-EN ISO 45001:2023 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Tillverkning SS-EN ISO 45001:2023 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning SS-EN ISO 45001:2023 IAF 05 Läder, läder- och skinnvaror -
Tillverkning SS-EN ISO 45001:2023 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning SS-EN ISO 45001:2023 IAF 23 Annan tillverkning -
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 37 Utbildning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 45001:2023 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 45001:2023 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 45001:2023 IAF 39 Annan samhällsservice -
Ledningssystem för kvalitet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Byggverksamhet AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Byggverksamhet AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Byggverksamhet SS-EN ISO 9001:2015 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet SS-EN ISO 9001:2015 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Försörjningssektorn AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 26 Gasförsörjning (gasverk) -
Försörjningssektorn AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Försörjningssektorn AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 26 Gasförsörjning (gasverk) -
Försörjningssektorn AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 9001:2015 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 9001:2015 IAF 26 Gasförsörjning (gasverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 9001:2015 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Hälsa och sociala tjänster AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Hälsa och sociala tjänster AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Hälsa och sociala tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Kemikalier AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror -
Kemikalier AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 10 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter -
Kemikalier AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Kemikalier AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror -
Kemikalier AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 10 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter -
Kemikalier AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Kemikalier SS-EN ISO 9001:2015 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror -
Kemikalier SS-EN ISO 9001:2015 IAF 10 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter -
Kemikalier SS-EN ISO 9001:2015 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Livsmedel AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
Livsmedel AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak -
Livsmedel AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 30 Hotell och restauranger -
Livsmedel AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
Livsmedel AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak -
Livsmedel AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 30 Hotell och restauranger -
Livsmedel SS-EN ISO 9001:2015 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
Livsmedel SS-EN ISO 9001:2015 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak -
Livsmedel SS-EN ISO 9001:2015 IAF 30 Hotell och restauranger -
Luft- och rymdfart AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d. -
Luft- och rymdfart AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d. -
Luft- och rymdfart SS-EN ISO 9001:2015 IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d. -
Läkemedel AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 13 Läkemedel -
Läkemedel AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 13 Läkemedel -
Läkemedel SS-EN ISO 9001:2015 IAF 13 Läkemedel -
Mekanik AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Mekanik AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 18 Övriga maskiner Exklusive C30.4 Tillverkning av militära stridsfordon
Mekanik AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 20 Fartyg och båtar -
Mekanik AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 22 Övriga transportmedel -
Mekanik AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Mekanik AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 18 Övriga maskiner Exklusive C30.4 Tillverkning av militära stridsfordon
Mekanik AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 20 Fartyg och båtar -
Mekanik AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 22 Övriga transportmedel -
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 18 Övriga maskiner Exklusive C30.4 Tillverkning av militära stridsfordon
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 20 Fartyg och båtar -
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 22 Övriga transportmedel -
Papper AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror -
Papper AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Papper AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror -
Papper AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror -
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Tillverkning AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 05 Läder, läder- och skinnvaror -
Tillverkning AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 14 Gummi- och plastvaror -
Tillverkning AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 23 Annan tillverkning -
Tillverkning AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 05 Läder, läder- och skinnvaror -
Tillverkning AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 14 Gummi- och plastvaror -
Tillverkning AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 23 Annan tillverkning -
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 05 Läder, läder- och skinnvaror -
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 14 Gummi- och plastvaror -
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 23 Annan tillverkning -
Tjänster AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 37 Utbildning -
Tjänster AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 37 Utbildning -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 37 Utbildning -
Transport och avfallshantering AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 39 Annan samhällsservice -
Transport och avfallshantering AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 39 Annan samhällsservice -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 39 Annan samhällsservice -
Utvinning av mineral AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 02 Utvinning av mineral Begränsat till B06 Utvinning av råpetroleum och naturgas
Utvinning av mineral AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Utvinning av mineral AQAP-2110 Edition D Version 1 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Utvinning av mineral AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 02 Utvinning av mineral Begränsat till B06 Utvinning av råpetroleum och naturgas
Utvinning av mineral AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Utvinning av mineral AQAP-2210 Edition A Version 2 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 02 Utvinning av mineral Begränsat till B06 Utvinning av råpetroleum och naturgas
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Ledningssystem för miljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Byggverksamhet SS-EN ISO 14001:2015 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet SS-EN ISO 14001:2015 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Energikartläggning i stora företag STEMFS 2014:2 Energikartläggning i stora företag -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 14001:2015 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 14001:2015 IAF 26 Gasförsörjning (gasverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 14001:2015 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Hälsa SS-EN ISO 14001:2015 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Jordbruk, skogsbruk och fiske SS-EN ISO 14001:2015 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske Begränsat till A01 Jordbruk och A02 Skogsbruk, Svenska PEFC paraplyorganisationer
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 10 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 13 Läkemedel -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 14 Gummi- och plastvaror -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Kärnkraft SS-EN ISO 14001:2015 IAF 11 Kärnbränsle -
Livsmedel SS-EN ISO 14001:2015 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak -
Livsmedel SS-EN ISO 14001:2015 IAF 30 Hotell och restauranger -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 18 Övriga maskiner Exklusive C30.4 Tillverkning av militära stridsfordon
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 20 Fartyg och båtar -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d. -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 22 Övriga transportmedel -
Papper SS-EN ISO 14001:2015 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror -
Papper SS-EN ISO 14001:2015 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper SS-EN ISO 14001:2015 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 05 Läder, läder- och skinnvaror -
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 23 Annan tillverkning -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 37 Utbildning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 39 Annan samhällsservice -
Utvinning av mineral SS-EN ISO 14001:2015 IAF 02 Utvinning av mineral Exklusive B06 utvinning av råpetroleum och naturgas.
Ledningssystem för skogsbruk
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9)
Sverige PEFC SWE TD IV Paraplyorganisation för skogsbruk och entreprenörer
Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9)
Vägtrafiksäkerhet SS-ISO 39001:2012 Användning av vägtransportsystemet till och från arbetsplatsen
Vägtrafiksäkerhet SS-ISO 39001:2012 Transport av gods och passagerare inom vägtransportsystemet

Kravdokument

Beteckning Namn
IAF MD 1:2023 IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization
IAF MD 11:2023 IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021-1 for Audits of Integrated Management Systems
IAF MD 2:2023 IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems
IAF MD 22:2023 Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH and SMS)
IAF MD 23:2023 Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies
IAF MD 28:2023 IAF Mandatory Document for the Upload and Maintenance of Data on IAF Database
IAF MD 4:2023 IAF Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes
IAF MD 5:2023 Determination of Audit Time of Quality, Environmental and Occupational Health and Safety Management Systems
ISO/IEC TS 17021-10:2018 Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 10: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö
ISO/IEC TS 17021-7:2014 Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 7: Competence requirement for auditing and certification of road traffic safety management systems
PEFC SWE 005:4 Svenska PEFC:s krav för certifieringsorganisationer
SS-EN ISO/IEC 17021-2:2019 Bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem – Del 2: Kompetenskrav för revision och certifiering av miljöledningssystem.
SS-EN ISO/IEC 17021-3:2019 Bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem –Del 3: Kompetenskrav för revision och certifiering av kvalitetsledningssystem (ISO/IEC 17021 3:2017)
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STEMFS 2014:2 Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag.