Hoppa till innehållet
DNV Business Assurance Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-587 940 00
Webbplats: https://www.dnv.com/se

Postadress

DNV Business Assurance Sweden AB
Box 6046
171 06 Solna

Besöksadress

DNV Business Assurance Sweden AB
Elektrogatan 10
171 54 Solna

Ackrediteringsområden

Notifiering, Anmälda organ, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Anmält organ (17065)
Direktiv/förordning (6) Produktgrupp (9)
(EU) 305/2011 Vägbyggnadsprodukter (1/2)
(EU) 305/2011 Ballast för användningsområden med höga säkerhetskrav (2/2)
(EU) 305/2011 Cement, byggkalk och andra hydrauliska bindemedel

Kravdokument

Beteckning Namn
(EU) 305/2011 Byggprodukter (CPR)
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2022:7 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska bli anmält och utsett