Hoppa till innehållet
DNV Business Assurance Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-58794000
Webbplats: https://www.dnv.com/se

Postadress

DNV Business Assurance Sweden AB
Box 6046
171 06 Solna

Besöksadress

DNV Business Assurance Sweden AB
Elektrogatan 10
171 54 Solna

Ackrediteringsområden

Validering och verifiering, SS-EN ISO/IEC 17029:2019

Verksam i: Sverige/Sweden, Irland/Ireland
Giltig t.o.m: 2028-02-03
Verifiering av växthusgaser EU-ETS
Verksamhetsgrupp (9) Verksamhetsområde (10)
1a enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Förbränning av bränsle i anläggningar där endast kommersiella standardbränslen som definieras i förordning (EU) 601/2012 används eller om naturgas används i anläggningar inom kategori A eller B
1b enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Förbränning av bränsle i anläggningar, utan begränsningar
99 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Verksamheter som omfattas av kommissionens beslut K(2004) 4240/1 (29 okt 2004), K(2005) 4498 (24 nov 2005), K(2006) 107 (23 jan 2007)
2 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Raffinering av mineralolja
8 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Produktion av ammoniak
8 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Produktion av kimrök
8 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Produktion av natriumkarbonat (Na2CO3 ) och natriumbikarbonat (NaHCO3)
8 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Produktion av organiska baskemikalier
8 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Produktion av vätgas (H2) och syntesgas genom reformering eller partiell oxidation
6 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Produktion av cementklinker
6 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Produktion av kalk eller bränning av dolomit eller magnesit
6 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Tillverkning av glas, inklusive glasfibrer
6 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Tillverkning av isoleringsmaterial av mineralull
6 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Tillverkning av keramiska produkter genom bränning
6 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Torkning eller bränning av gips eller framställning av gipsplattor och andra gipsprodukter
7 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Framställning av papper eller kartong
7 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Framställning av pappersmassa av trä eller andra fibermaterial
3 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Produktion av koks
3 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Rostning och sintring, inklusive pelletering, av metallhaltig malm (inklusive sulfid malm)
3 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Tackjärns- eller ståltillverkning (primär- eller sekundärsmältning), inklusive stränggjutning
4 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Produktion av sekundäraluminium
4 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Produktion eller bearbetning av icke-järnmetaller, inklusive produktion av legeringar
4 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Produktion eller bearbetning av järnmetaller (inklusive ferrolegeringar)
5 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Produktion av primäraluminium (utsläpp av koldioxid och perfluorkarbon)
9 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Produktion av adipinsyra (utsläpp av koldioxid och dikväveoxid)
9 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Produktion av glyoxal och glyoxalsyra (utsläpp av koldioxid och dikväveoxid)
9 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Produktion av kaprolaktam
9 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Produktion av salpetersyra (utsläpp av koldioxid och dikväveoxid)
98 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Andra verksamheter enligt artikel 10a i direktiv 2003/87/EG

Kravdokument

Beteckning Namn
(EU) 2018/2066 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 av den 19 december 2018 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 601/2012
(EU) 2018/2067 Kommissionens genomförande förordning (EU) 2018/2067 av den 19 december 2018 om verifiering av uppgifter och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG
Förordningen (2004:1205) Förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
ISO 14065:2020 Allmänna principer för och krav på organ som validerar och verifierar miljöinformation
Lag (2020:1173) Lag (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering