SSAB EMEA AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Kemiskt laboratorium
Telefon: 0155-25 40 00
Webbplats: www.ssab.com

Postadress

SSAB EMEA AB

613 80 Oxelösund

Besöksadress

SSAB EMEA AB
Aspaleden 1
613 31 Oxelösund

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Oorganisk kemi Järn/Järnlegeringar
Oorganisk kemi Stål
Oorganisk kemi Avloppsvatten/Lakvatten
Oorganisk kemi Dricksvatten
Oorganisk kemi Havsvatten/Brackvatten
Oorganisk kemi Sötvatten
Provtagning -
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering