Nyköpings kommun, Nyköping Vatten
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Laboratoriet
Telefon: 0155-24 80 00

Postadress

Nyköpings kommun, Nyköping Vatten
Storkvägen 132
611 83 Nyköping

Besöksadress

Nyköpings kommun, Nyköping Vatten
Storkvägen 132
611 62 Nyköping

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Provtagning -
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten
Vattenanalys -
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Provtagning -
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Dricksvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering