Göteborgs Kemanalys AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 031-53 01 70

Postadress

Göteborgs Kemanalys AB
Svalörtsgatan 14
426 68 Västra Frölunda

Besöksadress

Göteborgs Kemanalys AB
Svalörtsgatan 14
426 68 Västra Frölunda

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Oorganisk kemi Avloppsvatten/Lakvatten
Oorganisk kemi Slam/Sediment
Oorganisk kemi Sötvatten
Organisk kemi Avloppsvatten/Lakvatten
Organisk kemi Havsvatten/Brackvatten
Organisk kemi Sötvatten
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten
Vattenanalys Slam/Sediment
Vattenanalys -
Vattenanalys Absorptionslösning
Vattenanalys Dricksvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier