Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Sternölaboratoriet
Telefon: 0454-818 91

Postadress

Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen

374 81 Karlshamn

Besöksadress

Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Munkahusvägen 135
374 31 Karlshamn

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Provtagning -
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Livsmedelanalys Foder
Molekylärbiologi Foder
Provtagning -
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier