Hoppa till innehållet
Eurofins Environment Testing Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Lidköping
Telefon: 010-4908100
Webbplats: www.eurofins.se

Postadress

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Infart via Sockerbruksgatan Port 1
Lidköping

Besöksadress

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Sjöhagsgatan 3
531 40 Lidköping

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Dioxin Jord
Dioxin Slam/Sediment
Oorganisk kemi Kalk
Oorganisk kemi Dricksvatten
Oorganisk kemi Avloppsvatten/Lakvatten
Oorganisk kemi Sötvatten
Oorganisk kemi Drycker
Oorganisk kemi Vegetabiliska produkter
Oorganisk kemi Foder
Oorganisk kemi Kosttillskott
Oorganisk kemi Livsmedel
Oorganisk kemi Tobaksprodukter
Oorganisk kemi Organiskt avfall
Oorganisk kemi Slam/Sediment
Oorganisk kemi Jord
Oorganisk kemi Aska
Oorganisk kemi Avfall
Oorganisk kemi Biologiskt material/biota
Oorganisk kemi Byggnadsmaterial
Oorganisk kemi Absorptionslösning
Oorganisk kemi Filter
Organisk kemi Avloppsvatten/Lakvatten
Organisk kemi Dricksvatten
Organisk kemi Jord
Organisk kemi Slam/Sediment
Organisk kemi Sötvatten
Organisk kemi Havsvatten/Brackvatten
Organisk kemi Byggnadsmaterial
Organisk kemi Organiskt avfall
Organiska miljögifter och pesticider Avloppsvatten/Lakvatten
Organiska miljögifter och pesticider Dricksvatten
Organiska miljögifter och pesticider Sötvatten
Organiska miljögifter och pesticider Jord
Organiska miljögifter och pesticider Slam/Sediment
Organiska miljögifter och pesticider Havsvatten/Brackvatten
Organiska miljögifter och pesticider Byggnadsmaterial

Kravdokument

Beteckning Namn
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering