Hoppa till innehållet
Eurofins Environment Testing Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Lidköping
Telefon: 010-4908100
Webbplats: www.eurofins.se

Postadress

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Infart via Sockerbruksgatan Port 1
Lidköping

Besöksadress

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Sjöhagsgatan 3
531 40 Lidköping

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Dioxin Jord
Dioxin Slam/Sediment
Oorganisk kemi Kalk
Oorganisk kemi Slam/Sediment
Oorganisk kemi Avloppsvatten/Lakvatten
Oorganisk kemi Dricksvatten
Oorganisk kemi Sötvatten
Oorganisk kemi Drycker
Oorganisk kemi Vegetabiliska produkter
Oorganisk kemi Foder
Oorganisk kemi Kosttillskott
Oorganisk kemi Livsmedel
Oorganisk kemi Tobaksprodukter
Oorganisk kemi Organiskt avfall
Oorganisk kemi Jord
Oorganisk kemi Aska
Oorganisk kemi Avfall
Oorganisk kemi Biologiskt material/biota
Oorganisk kemi Biobränsle
Oorganisk kemi Byggnadsmaterial
Oorganisk kemi Absorptionslösning
Oorganisk kemi Filter
Organisk kemi Avloppsvatten/Lakvatten
Organisk kemi Dricksvatten
Organisk kemi Jord
Organisk kemi Slam/Sediment
Organisk kemi Sötvatten
Organisk kemi Havsvatten/Brackvatten
Organisk kemi Organiskt avfall
Organiska miljögifter och pesticider Avloppsvatten/Lakvatten
Organiska miljögifter och pesticider Dricksvatten
Organiska miljögifter och pesticider Sötvatten
Organiska miljögifter och pesticider Jord
Organiska miljögifter och pesticider Slam/Sediment
Organiska miljögifter och pesticider Havsvatten/Brackvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering