Hoppa till innehållet
Eurofins Environment Testing Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Lidköping
Telefon: 010-4908100
Webbplats: www.eurofins.se

Postadress

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Infart via Sockerbruksgatan Port 1
Lidköping

Besöksadress

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Sjöhagsgatan 3
531 40 Lidköping

Ackrediteringsområden

Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Dioxin Jord
Dioxin Slam/Sediment
Oorganisk kemi Dricksvatten
Oorganisk kemi Avloppsvatten/Lakvatten
Oorganisk kemi Sötvatten
Oorganisk kemi Foder
Oorganisk kemi Kosttillskott
Oorganisk kemi Livsmedel
Oorganisk kemi Tobaksprodukter
Oorganisk kemi Kalk
Oorganisk kemi Organiskt avfall
Oorganisk kemi Slam/Sediment
Oorganisk kemi Jord
Oorganisk kemi Biologiskt material/biota
Oorganisk kemi Byggnadsmaterial
Oorganisk kemi Absorptionslösning
Organisk kemi Avloppsvatten/Lakvatten
Organisk kemi Dricksvatten
Organisk kemi Jord
Organisk kemi Slam/Sediment
Organisk kemi Sötvatten
Organisk kemi Havsvatten/Brackvatten
Organisk kemi Byggnadsmaterial
Organisk kemi Organiskt avfall
Organisk kemi Aska
Organisk kemi Biobränsle
Organisk kemi Torv
Organisk kemi Återvinningsbränsle
Organiska miljögifter och pesticider Jord
Organiska miljögifter och pesticider Slam/Sediment
Organiska miljögifter och pesticider Avloppsvatten/Lakvatten
Organiska miljögifter och pesticider Dricksvatten
Organiska miljögifter och pesticider Sötvatten
Organiska miljögifter och pesticider Havsvatten/Brackvatten
Organiska miljögifter och pesticider Byggnadsmaterial

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering