Hoppa till innehållet
Preem AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Driftsäkerhetsavdelningen - Inspektion
Telefon: 010-450 30 00

Postadress

Preem AB
Scanraff AB
453 81 Lysekil

Besöksadress

Preem AB
Scanraff AB
453 81 Lysekil

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Cisternkontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Kontrollområde (10) Typ av kontroll (11)
B MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar - Återkommande kontroll
B MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Korrosionsskyddssystem Installationskontroll
Trycksatta anordningar
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
B AFS 2017:3 Rörledning In- och utvändig undersökning
B AFS 2017:3 Säkerhetsutrustning Funktionskontroll

Kravdokument

Beteckning Namn
AFS 2017:3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar
MSBFS 2018:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering