Hoppa till innehållet
Jönköpings kommun, Tekniska kontoret
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: VA-laboratoriet
Telefon: 036-10 50 00

Postadress

Jönköpings kommun, Tekniska kontoret
Herkulesvägen 18
553 03 Jönköping

Besöksadress

Jönköpings kommun, Tekniska kontoret
Herkulesvägen 18
553 03 Jönköping

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Oorganisk kemi Avloppsvatten/Lakvatten
Oorganisk kemi Dricksvatten
Oorganisk kemi Sötvatten
Provtagning -
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Slam/Sediment
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6)
Provtagning

Kravdokument

Beteckning Namn
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering