Hoppa till innehållet
Kiwa Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 010-479 30 00
Webbplats: https://www.kiwa.se

Postadress

Kiwa Sweden AB
Box 7178
17007 Solna

Besöksadress

Kiwa Sweden AB
Råsundavägen 12
16967 Solna

Ackrediteringsområden

Certifiering av produkter, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Cisterner och rörledningar
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Cisterner och rörledningar MSBFS 2018:3 T14i-3, Produktcertifiering enligt MSBFS 2018:3, daterad 2022-05-10 Cisterner och rörledningar
Cisterner och rörledningar MSBFS 2018:3 T14i-3, Produktcertifiering enligt MSBFS 2018:3, daterad 2022-05-10 Korrosionsskyddssystem
Svetsprocesser
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9) Anmärkning (15)
Svetsprocesser SS-EN 15085-2:2007 F-CERT-03, revision 18 Svetsprocesser Endast förvaltning utfärdade certifikat
Svetsprocesser SS-EN 15085-2:2020 F-CERT-03, revision 19 Svetsprocesser -

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering