Hoppa till innehållet
Kiwa Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 010-479 30 00
Webbplats: https://www.kiwa.se

Postadress

Kiwa Sweden AB
Box 7178
17007 Solna

Besöksadress

Kiwa Sweden AB
Råsundavägen 12
16967 Solna

Ackrediteringsområden

Certifieringsorgan, Produkter, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Cisterner och rörledningar
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Cisterner och rörledningar MSBFS 2018:3 T14i-1, Cisterner och anslutna rörledningar samt korrosionsskyddssystem för brandfarliga vätskor enligt MSBFS 2018:3 daterad 2018-07-06 Cisterner och rörledningar
Cisterner och rörledningar MSBFS 2018:3 T14i-1, Cisterner och anslutna rörledningar samt korrosionsskyddssystem för brandfarliga vätskor enligt MSBFS 2018:3 daterad 2018-07-06 Korrosionsskyddssystem
Svetsprocesser
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Produkt/produktområde/process/tjänst (9) Anmärkning (15)
Svetsprocesser EA-6/02 Svetsprocesser -
Svetsprocesser SS-EN 15085:2007 Svetsprocesser Inkluderar SS-EN 15085-3:2007/AC:2009
Svetsprocesser SS-EN ISO 3834-3:2005 Svetsprocesser -
Svetsprocesser SS-EN ISO 3834-4:2005 Svetsprocesser -
Svetsprocesser - kvalificerad SS-EN ISO 3834-2:2005 Svetsprocesser - kvalificerad -

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering