Kiwa Inspecta AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-501 130 00
Webbplats: www.inspecta.se

Postadress

Kiwa Inspecta AB
PO Box 30100
104 25 Stockholm

Besöksadress

Kiwa Inspecta AB
Mobil besiktning, Lindhagensterrassen 1
112 18 Stockholm

Ackrediteringsområden

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Enskilt godkännande
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9)
A TSFS 2010:4 Bilar (totalvikt över 3,5 ton)
A TSFS 2010:4 Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton)
Kontrollbesiktning
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9)
A TSFS 2017:54 Fordon, kategori 3 (traktorer, motorredskap, EG-mobilkranar ect.)
Lämplighetsbesiktning
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9)
A TSFS 2010:87 Fordon, kategori 3 (traktorer, motorredskap, EG-mobilkranar ect.)
Registreringsbesiktning
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9)
A TSFS 2010:87 Fordon, kategori 3 (traktorer, motorredskap, EG-mobilkranar ect.)

Kravdokument

Beteckning Namn
TSFS 2010:4 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om enskilt godkännande
SFS 2002:574 Fordonslagen
SFS 2009:211 Fordonsförordningen
TSFS 2017:54 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning
TSFS 2010:87 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning
TSFS 2010:78 Transportstyrelsens föreskrifter om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2011:18 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av kontrollorgan

Ackrediteringens omfattning